Czynsze dzierżawne przekraczają 2 tys. zł za ha ziemi. Jakie są stawki w województwach?

Średnia cena za dzierżawę hektara ziemi to niemal 1500 zł na rok.

Wzrost czynszów dzierżawnych wyhamował. Tak wynika z danych GUS za I i II kwartał bieżącego roku. Średnia cena za dzierżawę hektara ziemi w II kwartale 2023 r. wyniosła około 1490 zł na rok. To zaledwie o 20 zł/ha więcej niż w I kwartale 2023 r. i w IV kwartale 2022 roku, bowiem średni czynsz dzierżawny między końcem ubiegłego roku i początkiem bieżącego się nie zmienił.

Najwyższe czynsze dzierżawne są nadal na terenie województw: kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego i dochodzą tam do 2 tys. zł/ha.

W woj. kujawsko-pomorskim duże rozpiętości w dzierżawie gruntów ze względu na klasę gleby

W Kujawsko-Pomorskiem czynsz dzierżawny w II kwartale za hektar użytków rolnych wyniósł średnio 1980 zł i był zbliżony do tego z I kwartału oraz nieco niższy niż pod koniec ubiegłego roku. Przy czym dzierżawa hektara gruntu ornego kosztowała ponad 2 tys.  zł, a łąki około 890 zł.

Warto jednak zwrócić uwagę na bardzo duże rozpiętości cenowe pomiędzy czynszem za grunty lepszej a gorszej jakości. Czynsz dzierżawny za grunty klas: I, II i IIIa w tym województwie przekracza 2,4 tys. zł/ha, za grunty klas: IIIb, IVa i IVb – dochodzi do 2010 zł/ha, a za grunty orne najsłabszej klasy wynosi około 1500 zł/ha.

Za dzierżawę najlepszych gruntów w Wielkopolsce trzeba zapłacić ponad 2400 zł

W Wielkopolsce dzierżawa hektara użytków rolnych w II kwartale bieżącego roku kosztowała około 1870 zł i była zaledwie o 10 zł/ha wyższa niż w I kwartale oraz o około 30 zł/ha wyższa niż w IV kwartale ubiegłego roku.

Dzierżawa gruntu ornego kosztowała około 1930 zł, a użytków zielonych – 1130 zł/ha. Rozpiętości pomiędzy wysokością czynszów w poszczególnych grupach jakościowych są podobne jak w województwie kujawsko-pomorskim i wynoszą około 500 zł/ha. Tym samym dzierżawa gruntów ornych dobrej jakości kosztuje w Wielkopolsce około 2400 zł, średniej – około 1930 zł, a słabej – 1540 zł/ha.

Gdzie jeszcze średnie czynsze dzierżawne kosztują więcej niż 1000 zł/ha

Do grupy województw, w których czynsze dzierżawne są wyższe od 1000 zł/ha, należą:

 • warmińsko-mazurskie (1235 zł/ha),
 • opolskie (1224 zł/ha),
 • pomorskie (1217 zł/ha),
 • mazowieckie (1140 zł/ha),
 • dolnośląskie (1040 zł/ha)
 • oraz świętokrzyskie (1018 zł/ha).

Wzrost czynszów dzierżawnych w woj. pomorskim i świętokrzyskim

Z perspektywy czasu na uwagę zasługuje wzrost czynszów dzierżawnych w województwach pomorskim oraz świętokrzyskim. Przez długi czas na Pomorzu były one dość niskie, ponieważ było tam dość dużo ofert dzierżawy gruntów państwowych, z kolei w województwie świętokrzyskim było to spowodowane specyfiką produkcji rolnej, najwyraźniej jednak wzrosła potrzeba koncentracji ziemi, a przy braku ofert sprzedaży przyczyniło się to do wzrostu czynszów.

Gdzie jest najtańsza dzierżawa gruntów ornych?

Najniższe czynsze dzierżawne – i to się nie zmienia od dłuższego czasu – są w województwach:

 • podlaskim,
 • lubuskim,
 • podkarpackim,
 • zachodniopomorskim
 • i łódzkim,

Tu stawki za dzierżawę nie przekraczają 900 zł/ha.

Nieco więcej, ale nadal poniżej 1000 zł/ha, kosztuje dzierżawa użytków rolnych w województwach małopolskim i lubelskim.

stawki czynszów dzierżawnych

FOTO: Tygodnik Poradnik Rolniczy

Wiele dzierżaw wciąż w szarej strefie

Jak zawsze podkreślamy, pisząc o cenach czynszów dzierżawnych, analizowane stawki pochodzą ze sformalizowanych umów dzierżawy. Natomiast pomimo tego, że coraz więcej rolników decyduje się na zawarcie umowy u notariusza albo potwierdzenie jej w urzędzie gminy, rynek dzierżaw w obrocie międzysąsiedzkim ciągle tkwi w szarej strefie. Wydawało się, że proces ten przyspieszy Plan Strategiczny, który wprowadził dopłaty do ekoschematów, a te z kolei trudno realizować na gruntach wydzierżawianych bez umowy, na które dopłaty bierze właściciel.

Grunty rolne znów drożeją

Ponad 100 tys. zł za 1 ha gruntów. Jakie są ceny ziemi rolnej w województwach?

Tak się jednak nie stało, ponieważ rząd postanowił wprowadzić bardzo atrakcyjne dopłaty w formie ryczałtu dla gospodarstw o powierzchni do 5 ha. Większość z gospodarstw, które sięgnęły po ryczałt, tak naprawdę funkcjonuje jedynie na papierze i zajmuje się wyłącznie konsumpcją dopłat. 225 euro do hektara do niezły kąsek, biorąc pod uwagę, że dopłata podstawowa wynosi około 115 euro/ha, a stawka do pierwszych hektarów – 39 euro/ha.

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *