Czym była niepodległość dla polskich chłopów? Na pewno nie przyniosła dobrej zmiany

Czym była niepodległość dla polskich chłopów?

Sto pięć lat temu Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada to data symboliczna, bowiem proces ten rozpoczął się znacznie wcześniej, a zakończył na wojnie polsko-bolszewickiej i powstaniach śląskich.

Czym była niepodległość dla polskich chłopów? Mimo ustaw uwłaszczeniowych i wielu dobrych chęci, niepodległość chłopom nie przyniosła dobrej zmiany. Sytuacja rolników w odrodzonej Polsce nie poprawiła się. Niepodległość była dla warstw uprzywilejowanych.

Drastyczna spadek dochodów polskich rolników w okresie Wielkiego kryzysu

Prawdziwa chłopska klęska nadeszła wraz z wielkim kryzysem, który rozpoczął się w 1929 r. To wówczas dochody polskich rolników spadły z 214 zł/ha najpierw do 25 zł/ha, a następnie do 8 zł/ha. Nie było wówczas żadnej pomocy państwa dla rolników. Nic dziwnego, że mnożyły się strajki chłopskie krwawo tłumione przez policję. Władza organizowała ekspedycje karne, które niszczyły gospodarstwa liderów strajków. Mąkę mieszano z piaskiem i popiołem, a ziarno rozsypywano w błoto. Zdarzało się, że koniom i krowom łamano nogi.

25 lat PRL to większe lub mniejsze prześladowania rolników.

Po II wojnie światowej nowa władza tylko przez dwa lata była dla chłopów dobra, przeprowadzając reformę rolną w latach 1944–1946. Kolejne 25 lat historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej to znów większe lub mniejsze prześladowania rolników.

Polska historia przesiąknięta jest kulturą szlachecką. Tworzone ku pokrzepieniu serc dzieła opisują dzielnych rycerzy walczących najpierw pod Grunwaldem, a później broniących Polski przed szwedzkim potopem czy turecką nawałą. Krótki romans kultury z chłopstwem na przełomie XIX i XX w., zwieńczony takimi dziełami jak „Wesele” Wyspiańskiego, to wyjątek potwierdzający regułę.

Także obecnie społeczeństwo w pogardą traktuje rolników

Ten podział do dziś widać w szyderstwie z disco polo i codziennym języku, w którym słowo „wieśniak” ma zdecydowanie negatywny wydźwięk. Choć większość polskiego społeczeństwa wywodzi się z warstwy chłopskiej, jest przeświadczona o swoim szlacheckim pochodzeniu, bo mieszka w dużym mieście i nie brudzi się przysłowiowym obornikiem. Irytują ich protesty i blokowanie dróg, bo nie rozumieją, że rolnik skazany na łaskę i niełaskę rynku i pogody może z tygodnia na tydzień utracić jedną trzecią, czy nawet połowę swoich dochodów.

Rolnicy w punkcie krytycznym

Rolników zalewa krew. „Budżet na dopłaty bezpośrednie zmniejszony, a koszty produkcji wzrosły 3-krotnie”

Najgrosze na rynku mleka mamy za sobą?!

Na zakończenie kilka krzepiących słów o sytuacji na rynku mleka. Jak przyznają eksperci od międzynarodowych rynków, najgorsze mamy już za sobą. Produkcja mleka w krajach tzw. wielkiej siódemki eksporterów (Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Nowa Zelandia, Australia, Brazylia, Argentyna i Urugwaj) wzrośnie tylko o 0,4% wobec 1,6-procentowego wzrostu obserwowanego w minionych latach.

Sporo może wydarzyć się też na rynku trzody. Chińczycy borykają się teraz z nową falą ASF. Wyprzedają więc tuczniki i lochy na wyścigi, aby zdążyć przed chorobą. Ceny są tam więc niskie. Jednak po pewnym czasie tuczników zabraknie. Czy Chińczycy kupią je wówczas w Europie jak w latach 2018–2019, napędzając nam koniunkturę?

Paweł Kuroczycki, 
redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego”

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *