Co się stało ze zbożem technicznym z Ukrainy? Rolnicy żądają wyjaśnień!

Lista firm sprowadzających zboże z Ukrainy została opublikowana 28 listopada br., niestety, nie było tam informacji dotyczących tego, ile ziarna sprowadziły poszczególne podmioty. W związku z tym KRIR zaapelował do ministrów Kosztowniaka i Szefernakera o ujawnienie przez służby celno-skarbowe listy podmiotów, które sprowadzały zboże z Ukrainy w latach 2021-2022 uzupełnioną o informację na temat tego, w jakiej ilości było przywożone ziarno, jakiego było gatunku i kategorii oraz czy było to zboże:

  • techniczne,
  • paszowe,
  • konsumpcyjne.

Poza prośbą o wyszczególnienie w liście informacji na temat tego, ile zboża sprowadzały konkretne firmy, rolnicy poprosili również o ujawnienie informacji o tym, w jaki sposób przez te podmioty zostało zagospodarowane zboże techniczne.

Kontrola NIK ws. afery zbożowej

23 listopada Najwyższa Izba Kontroli ujawniła, że przez 16 miesięcy 541 firm sprowadziło łącznie 4,3 mln ton zbóż i roślin oleistych o łącznej wartości 6,2 mln zł, natomiast 11 osób fizycznych skupiło razem 4,7 tys. t ziarna i nasion o wartości 5 mln zł.

Z raportu NIK wynikało również, że jednym z największych importerów zboża z Ukrainy okazała się firma z woj. mazowieckiego, która sprowadziła aż 0,5 mln t ziarna o łącznej wartości 0,6 mld zł. Ponadto wyniki kontroli wykazały, że 6 firm z Mazowsza zaimportowało z Ukrainy aż 1,2 mln t zboża i rzepaku wartego 1,63 mld zł.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie ws. importu zboża z Ukrainy

W kwietniu br. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie wszczęła śledztwo ws. nieprawidłowości w związku z importem zboża z Ukrainy. Dotychczas zarzuty sprowadzania zboża technicznego usłyszały m.in. 3 os.

Gembicka pracuje na zdjęciem tajemnicy skarbowej z listy zbożowej

Po opublikowaniu listy importerów zboża z Ukrainy okazało się, że spis jest niepełny. W dokumencie brakuje bowiem informacji na temat firm kontrolowanych przez Krajową Administrację Skarbową. W związku z powyższym nowo powołana minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka zapowiedziała, że jeśli KAS nie wyrazi zgody na jej opublikowanie, podejmie działania mające na celu stworzenie ustawy, która zobowiążę organ administracji do ujawnienia podmiotów widniejących na liście.

Więcej na ten temat przeczytasz w poniższym artykule:

Kto jeszcze kupował zboże z Ukrainy?

LISTA importerów zboża z Ukrainy NIEPEŁNA. Minister rolnictwa pracuje nad zdjęciem tajemnicy skarbowej

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: TPR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *