Co ósmy schabowy nie jest z polskiej świni. Dopłaty do prosiąt mogą to zmienić

Rekompensaty dla rolników w strefie ASF

Komisja ds. produkcji zwierzęcej Wielkopolskiej Izby Rolniczej domaga się dopłat do prosiąt i rekompensat dla rolników ze stref ASF. 

Zdaniem komisji gospodarstwa, które nie ze swojej winy znalazły się w strefach czerwonych i ponoszą skutki finansowe takiej sytuacji, powinny otrzymać wsparcie. Jako przykład podaje powiat szamotulski, na który nałożono restrykcje, choć nigdy nie było w nim ogniska ASF.

– System takich rekompensat powinien być częścią programu odbudowy pogłowia stada trzody chlewnej w Polsce. Taki program jest przygotowywany przez zespół działający przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednak jeszcze poprzedni rząd, przed końcem kadencji zatwierdził jego część dającą możliwość pozyskania przez rolników środków finansowych z dotacji i kredytów preferencyjnych – tłumaczy komisja.

Dopłaty do prosiąt

Wielkopolska Izba Rolnicza uważa też, że należy wprowadzić dopłaty do prosiąt na okres 5 lat. Miałoby to pozwolić na uniezależnienie się od importu warchlaków z zachodu i stworzyć perspektywę dla odbudowy pogłowia. 

Komisja zwróciła również uwagę na poprawę genetyki produkowanych w Polsce prosiąt. 

– Jeśli mamy konkurować z takimi krajami jak Dania czy Holandia to poziom genetyczny zwierząt musi być zbliżony jeśli chodzi o liczbę prosiąt w miocie czy efektywność wykorzystania paszy w czasie tuczu. WIR będzie również wnioskował o inne opodatkowanie tuczy kontraktowych, które nie są naszym zdaniem działalnością rolniczą, podejmowaną przez rolnika na własną rękę – tłumaczy komisja. 

Spada liczba gospodarstw utrzymujących świnie

Obecnie w Polsce kurczy się liczba gospodarstw utrzymujących świnie. Jednocześnie pogłowie rośnie, ale powoli. Według wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2023 r. liczyło 9,77 mln sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 1,5 proc. Spadek pogłowia nastąpił w grupie tuczników i wyniósł 2,1 proc. 

Kupujemy dwa razy więcej mięsa wieprzowego niż eksportujemy

Wieprzowina to jeden z niewielu segmentów produkcji żywności, gdzie nie jesteśmy samowystarczalni. Produkcja wynosi tylko 88 proc. zapotrzebowania, co w uproszczeniu oznacza, że co ósmy schabowy nie jest z polskiego mięsa. Brakująca ilość jest uzupełniania poprzez import z państw UE.

Warto zaznaczyć, że od kilku lat kupujemy z zagranicy ponad dwa razy więcej mięsa wieprzowego niż eksportujemy. Jak informuje bank ING, w okresie I-XI 2023 r. eksport mięsa wieprzowego wyniósł 246 tys. ton, a import niemal 603 tys. t. Najwięcej surowca trafiło do Polski z Danii, Belgii i Niemiec. 

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *