Ciągnik rolniczy z armatą! Nietypowy Hubertus w Grubnie pod Chełmnem

Hubertus w Grubnie pod Chełmnem

Pokaz jeździeckich umiejętności. Kawalerzyści, którzy kontynuują przedwojenne tradycje związane z polskim wojskiem. Przeprowadzona z dużym rozmachem inscenizacja, której efektów specjalnych mógłby pozazdrościć niejeden film lub program historyczny. Dużo widowiskowej pirotechniki oraz „Pogoń za lisem”. W Grubnie niedaleko Chełmna kolejny raz odbył się Hubertus.

Święty Hubert kojarzy się z myśliwymi. Jest także patronem leśników i jeźdźców. Dla uświetnienia obchodów jego święta kluby jeździeckie przeprowadzają tradycyjną pogoń za lisem. Do ramienia jednego z jeźdźców przyczepiana jest lisia kita. Pozostali uczestnicy pogoni mają za zadanie jak najszybsze jej zerwanie.

Klub Jazdy Konnej Joker podtrzymuje tradycje kawaleryjskie

Hubertus nierozerwalnie związany jest z ułanami. Powiat chełmiński dumny jest ze swoich tradycji kawaleryjskich. Przed wojną w Chełmnie stacjonował 8 Pułk Strzelców Konnych. Brał on udział w kampanii wrześniowej. W latach 90. grupa zapaleńców i miłośników postanowiła reaktywować Pułk. W miejscowości Działowo powstał Klub Jazdy Konnej Joker, który otrzymał imię 8 Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie.

Grubno to prawdopodobnie jedyne takie miejsce w naszym kraju, a nawet w Europie, gdzie można zobaczyć tak niecodzienny zestaw maszynowy. Ciągnik rolniczy z silnikiem o mocy 120 KM i ładowaczem czołowym zagregowany z armatą polową wyprodukowaną w Petersburgu w Zakładach Putiłowskich. Stąd jej nazwa „putiłówka”. Wojsko Polskie wykorzystywało wersje przekalibrowane do kalibru 75 mm ze względu na amunicję

FOTO: Tomasz Ślęzak

Jest oficjalnym depozytariuszem przedwojennych tradycji Pułku. W 2007 roku dostał specjalny dekret w tej sprawie z rąk prezesa Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie.

Inscenizacja historyczna „Bić bolszewika”

Przy okazji Hubertusa co roku z dużym rozmachem organizowana jest widowiskowa inscenizacja historyczna. Udział w niej biorą kawalerzyści i jeźdźcy zrzeszeni w Klubie Joker oraz członkowie innych klubów jeździeckich. W tym roku została przeprowadzona inscenizacja „Bić bolszewika”, która odnosiła się do wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej.

Wydarzenie tradycyjnie miało formę spektaklu przedstawianego nie w teatrze, lecz na kilku­hektarowej łące. Organizatorzy pokazali początek wojny, wyzwalanie Ukrainy, a następnie odwrót wojsk polskich i ponowne odzyskiwanie terenów.

Na potrzeby inscenizacji została przygotowana okazała scenografia w postaci wiejskich zabudowań oraz strategicznego dla bolszewików mostu. Zatrudniono także specjalistyczną firmę pirotechniczną, która przeprowadziła około 60 efektownych eksplozji imitujących działania artyleryjskie

FOTO: Tomasz Ślęzak

– Nigdy nie tworzę opowieści, nie mając poparcia w faktach historycznych. One są dla mojego scenariusza kręgosłupem, na którym osadzam fabułę – mówi Jerzy Hanisz, reżyser i scenarzysta widowiska.

Pisanie scenariusza zajęło 1,5 miesiąca. Udział w inscenizacji, poza ułanami z 8 Pułku Strzelców Konnych, wzięły także Jeździecki Klub Sporto wy „Czarna Podkowa” z Grudka im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich oraz Stajnia Secesyjna Młynek. Jeźdźcy mają duże doświadczenie w uczestnictwie w historycznych widowiskach.

Hubertus pod Chełmnem ma już długą tradycję

Hubertus w Grubnie wraz z inscenizacją historyczną organizowany jest od 7 lat. Impreza ma długą tradycję. Po raz pierwszy została zorganizowana w drugiej połowie lat 90. w Działowie, gdzie siedzibę i stajnie ma Klub Jeździecki Joker.

– Nasz Hubertus to jedna z nielicznych imprez w kraju, na której pokazujemy naszym klientom i młodzieży historyczne wydarzenia. Ułani, członkowie Klubu Joker, starają się jak najwierniej odzwierciedlać wizerunek i zachowanie przedwojennej polskiej kawalerii, przykładają dużą wagę do szczegółów – informuje Piotr Madej.

Organizatorem Hubertusa w Grubnie była firma Agro Sieć. Tygodnik Poradnik Rolniczy jest patronem medialnym wydarzenia.

Tomasz Ślęzak

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *