Ceny ziemi rolnej w 2024: oficjalne stawki ARiMR rosną nawet o 8 tys. zł

ARiMR podaje średnie ceny ziemi co biorą pod uwagę banki udzielając kredyty preferencyjne dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dwa razy w roku podaje średnie ceny ziemi rolnej. Te dane są wykorzystywane przez banki przy udzielaniu kredytów preferencyjnych dla rolników, w tym dla kredytów z linii:

 • kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR), 
 • kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z), 
 • kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Banki mogą w tym wypadku oceniać jakość gruntów. Z tego powodu ARiMR dzieli grunty na następujące ziemie: 

 • grunty dobre – grunty klas I, II, III a,
 • grunty średnie – grunty klas III b, IV,
 • grunty słabe – grunty klas V, VI,
 • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych,
 • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich,
 • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Jakie są średnie ceny gruntów rolnych dla Polski?

Średnia cena gruntów rolnych ogółem dla Polski i poszczególnych województw, które będą obowiązywać w ARiMR od 16 lutego 2024 (w nawiasie zmiana w porównania do stawek z 10 maja 2023 r.):

 • Polska – 65 301 zł/ha (+ 3 939 zł/ha);
 • dolnośląskie – 49 337 zł/ha (+ 4 414 zł/ha);
 • kujawsko-pomorskie – 71 401 zł/ha (+ 3 479 zł/ha);
 • lubelskie – 53 274 zł/ha (+ 279 zł/ha);
 • lubuskie – 38 310 zł/ha (+ 1 254 zł/ha);
 • łódzkie – 60 572 zł/ha (+ 7 888 zł/ha);
 • małopolskie – 53 815 zł/ha (+ 5 025 zł/ha);
 • mazowieckie – 63 288  zł/ha (+ 6 525 zł/ha);
 • opolskie – 64 524 zł/ha (+ 4 196 zł/ha);
 • podkarpackie – 40 100 zł/ha (+ 3 134 zł/ha);
 • podlaskie – 64 127 zł/ha (+ 2 206 zł/ha);
 • pomorskie – 56 983 zł/ha (+ 2 164 zł/ha);
 • śląskie – 52 290 zł/ha (+ 6 959 zł/ha);
 • świętokrzyskie – 40 848 zł/ha (- 835 zł/ha);
 • warmińsko-mazurskie – 60 552 zł/ha (+ 4 785 zł/ha);
 • wielkopolskie – 86 414 zł/ha (+ 6 089 zł/ha);
 • zachodniopomorskie – 34 719 zł/ha (+2 719 zł/ha);

Oto średnie ceny dobrych gruntów (klasa I, II oraz IIIa) 

 • Dolnośląskie – 55 367 zl/ha;
 • Kujawsko-pomorskie – 89 122 zl/ha;
 • Lubelskie – 80 698 zl/ha;
 • Lubuskie – 47 857 zl/ha;
 • Łódzkie – 77 797 zl/ha;
 • Małopolskie – 61 221 zl/ha;
 • Mazowieckie – 80 831 zl/ha;
 • Opolskie – 82 714 zl/ha;
 • Podkarpackie – 51 639 zl/ha;
 • Podlaskie – 78 889 zl/ha;
 • Pomorskie – 66 667 zl/ha;
 • Śląskie – 61 395 zl/ha;
 • Świętokrzyskie – 47 819 zl/ha;
 • Warmińsko-mazurskie – 69 077 zl/ha;
 • Wielkopolskie – 105 460 zl/ha;
 • Zachodniopomorskie – 53 000 zl/ha;
 • Polska – 78 333 zl/ha.

Średnie ceny gruntów rolnych średniej jakości (klasa IIIb oraz IV) kształtują się w następujący sposób:

 • Dolnośląskie – 48 960 zl/ha;
 • Kujawsko-pomorskie – 69 961 zl/ha;
 • Lubelskie – 52 671 zl/ha;
 • Lubuskie – 39 387 zl/ha;
 • Łódzkie – 64 270 zl/ha;
 • Małopolskie – 49 510 zl/ha;
 • Mazowieckie – 67 404 zl/ha;
 • Opolskie – 56 435 zl/ha;
 • Podkarpackie – 38 294 zl/ha;
 • Podlaskie – 69 436 zl/ha;
 • Pomorskie – 56 949 zl/ha;
 • Śląskie – 47 578 zl/ha;
 • Świętokrzyskie – 37 355 zl/ha;
 • Warmińsko-mazurskie – 59 316 zl/ha;
 • Wielkopolskie – 84 830 zl/ha;
 • Zachodniopomorskie – 34 571 zl/ha;
 • Polska – 63 251 zl/ha;

Ceny gruntów słabych, czyli klasy V oraz VI:

 • Dolnośląskie42 583 zl/ha; 
 • Kujawsko-pomorskie51 030 zl/ha;
 • Lubelskie – 33 046 zl/ha;
 • Lubuskie – 33 435 zl/ha;
 • Łódzkie – 43 648 zl/ha;
 • Małopolskie – 37 455 zl/ha;
 • Mazowieckie – 50 296 zl/ha;
 • Opolskie – 41 811 zl/ha;
 • Podkarpackie – 29 939 zl/ha;
 • Podlaskie – 53 279 zl/ha;
 • Pomorskie – 45 750 zl/ha;
 • Śląskie – 41 182 zl/ha;
 • Świętokrzyskie – 28 457 zl/ha;
 • Warmińsko-mazurskie – 53 914 zl/ha;
 • Wielkopolskie – 63 915 zl/ha;
 • Zachodniopomorskie – 31 667 zl/ha;
 • Polska – 48 837 zl/ha;
Chaos z dopłatami dla rolników

Siekierski: polscy rolnicy otrzymają o 1/3 mniejsze dopłaty bezpośrednie

Paweł Mikos
Fot. Tomasz Ślęzak

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *