Ceny usług rolniczych na początku września: ile za zbiór zielonki, a ile za siew zboża?

Usługi rolnicze Lubin (Dolnośląskie)

 • mulczowanie 500 zł/godzina,
 • prasowanie siana (balot średnicy 120 cm) 20 zł balot + koszt dojazdu,
 • sianokiszonka 25 zł balot + koszt dojazdu;

Usługi Rolnicze (Łódzkie)

 • zbiór zbóż i rzepaku kombajnem 450–500 zł/ha,
 • siew pasowy zbóż i rzepaku 600 zł/ha (netto)

Usługi rolnicze Lubniewice (Lubuskie)

 • zbiór zbóż, soi, rzepaku kombajnem 400–450 zł/ha;

Usługi rolnicze Zbuczyn (Mazowieckie)

 • zbiór zielonki przyczepą samozbierającą – 350–450 zł przyczepa,
 • zbiór zielonki sieczkarnią – 500 – 600 zł/godzinę;

Usługi rolnicze Nowy Zglechów (Mazowieckie)

 • zbiór traw przyczepą 35 m 400 zł/przyczepę,
 • formowanie i ugniatanie pryzmy 150 zł/przyczepę,
 • prasowanie siana duża kostka 35 zł/kostkę,
 • prasowanie słomy duża kostka 30 zł/kostkę,
 • koszenie kombajnem zbóż 450–500 zł /ha;

Usługi rolnicze Goniądz (Podlaskie)

 • zbiór traw przyczepami KRONE ZX 430 GD 350 zł/przyczepę,
 • zbiór zielonki sieczkarnią CLASS JAGUAR 860 z transportem i formowaniem pryzmy – 600 zł/ha,
 • zgrabianie zielonki 80 zł/ha,
 • formowanie i ugniatanie pryzmy 100 zł/przyczepę
 • zbiór zbóż kombajnem 450 zł/ha,
 • zbiór rzepaku kombajnem  450 zł/ha,
 • siew zbóż 180 zł/ha.

Usługi rolnicze Gózd (Lubelskie)

 • zbiór zielonki przyczepą samozbierającą o pojemności 66 m3 400–450 zł/ przyczepę, koszenie łąk 250 zł/ha,
 • prasowanie siana i sianokiszonki 35 zł/balot,
 • prasowanie sianokiszonki, owijanie własną folią i odwozem  do gospodarstwa 70 zł/balot, koszenie kombajnem zbóż 500 zł /ha;
 • siew zbóż z  agregatem 250 zł/ha, siew zbóż w uprawie pasowej agregatem Czajkowski 500 zł/h

Usługi rolnicze (Zachodniopomorskie)

 • zbiór  zbóż i rzepaku kombajnem 450–500 zł/ha.

Usługi rolnicze Brąchnówko (Kujawsko-Pomorskie)

 • siew zbóż, rzepaku agregatem Sly Agrisem Stripcat 2 wraz z siewnikiem Vaderstad Tempo TPV12, możliwość aplikacji dwóch  nawozów dokładnie poniżej nasion, kontrola  każdej sekcji, prowadzenie GPS – 550 zł netto/ha + paliwo.

dane zebrał: M. Czubak
fot. Pixabay

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *