Ceny pszenicy w rekordowym dołku na giełdzie. Raport rynkowy

Ceny zbóż w krajowych skupach bez większych zmian

Na rynku zbóż nowy rok nie przyniósł większych zmian. Utrzymuje się popyt na pszenicę konsumpcyjną i owies, którego ceny są wysokie. Ogólnie na pozostałe zboża zarówno po stronie podaży, jak i popytu, nie ma większych zmian.

Ceny pszenicy na giełdzie na rekordowym dołku

W Chicago spadki notowań kukurydzy i pszenicy powróciły w czwartek, ciągnąc w dół unijne kontrakty. W konsekwencji marcowa seria kukurydzy zbliżyła się do 190 eur/t, ustalając nowe historyczne minimum tej serii. Pszenica z tym samym terminem dostawy zamknęła dzień ceną 218,25 eur/t – co jest kilkuletnim dołkiem dla tego terminu.

Jednocześnie lutowy kontrakt na rzepak drożał wczoraj przez większość sesji, ale ostatecznie zamknął dzień na niezmienionym poziomie 426 eur/t. Rzepakowi pomagało nieco wczorajsze delikatne odbicie notowań canoli i całego kompleksu sojowego w Chicago. Uczestnicy rynku dostosowują swoje pozycje przed publikacją piątkowych raportów USDA.

Przypominam, że ceny amerykańskiej kukurydzy poruszają się w pobliżu 3-letnich minimów, a kontrakty na kompleks sojowy w Chicago pozostają w okolicy 6-7 miesięcznych minimów.

Raport USDA o zbożach podział na ceny zbóż na giełdach

Piątkowe notowanie zbóż na giełdach w całości było „czerwone”. Jest to efekt raportu Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), który w piątek wieczorem zaktualizował swoje comiesięczne prognozy podaży i popytu m.in. zbóż. W swoim raporcie USDA zwiększył światowe dostawy pszenicy aż o 3,6 mln ton. Wynika to głównie z wyższych zapasów tego zboża na Ukrainie (wzrost z 2,2 do 3,5 mln ton).

„Prognozowane zapasy końcowe na sezon 2023/24 zostaną zwiększone o 1,8 mln ton do 260,0 mln ton, głównie na podwyżek dla UE i Ukrainy.” – można przeczytać w raporcie USDA.

W raporcie można także przeczytać, że o niemal 12 mln ton wzrośnie światowa produkcja zbóż gruboziarnistych na rok 2023/24. Powinny także wzrosnąć zapasy tych zbóż.

Jak podaje Mirosław Marciniak z Infograin, w reakcji na raport USDA na giełdach towarowych mamy nowe dołki w kontraktach na kukurydzę, soję, rzepak i pszenicę.

Warto takżedodać, że według wielu ekspetów ceny zbóż w skupach zależą w największym stopniu od ceny na światowych rynkach. A według prognoz anlityków z PKO BP przeciętna cena skupu pszenicy GUS w 2024 będzie niższa o 12 do 26% rok do roku. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: „Prognozy rynkowe na 2024: Czy cena pszenicy spadnie poniżej 800 zł?!„.

Obecna pogoda wpływa na ceny zbóż po żniwach 2024

Mroźna pogoda bez pokrywy śnieżnej w Zachodniej Europie, zwłaszcza w rejonach dotkniętych nadmiernymi opadami, ale też w basenie Morza Czarnego budzi duży niepokój o kondycję ozimin.

W Brazylii pogoda zaczęła być sprzyjająca, co wywiera presję na notowania oleistych i kukurydzy.

Ceny świń w UE na razie nie rosną

Ceny skupu żywca wieprzowego na unijnym rynku są obecnie pod presją zastojów w ubojach spowodowanych przerwami świątecznymi. Tradycyjnie w styczniu handel robi promocje na wieprzowinę, co generuje wyższy popyt, ale nie przekłada się on na wzrost cen żywca. W Belgi, która jest dostawcą mięsa do krajów Europy Wschodniej, ze względu na urlopy kierowców, do wywiezienia pozostała spora ilość mięsa, stąd jego cena spadła.

W USA ceny świń spadają, produkcja jest bardzo wysoka i pomimo chwilowego spadku pogłowia loch, ma zostać utrzymania na wysokim poziomie, ze względu na wzrost wydajności. Zdania na temat tego, czy to się uda, są jednak podzielone.

Będzie brakować prosiąt

Likwidacja stad loch w całej UE przynosi efekty w spadku ilości oferowanych prosiąt. Prosięta utrzymują cenę w całej Unii, co może się przełożyć na spadek podaży żywca. Hiszpanie i Niemcy zamawiają już dostawy prosiąt na cały rok w Niderlandach. Jedno jest jednak pewne, prosiąt nie wystarczy dla wszystkich. 

Na krajowym rynku ceny prosiąt, jak na razie nie wykazują żadnych ruchów.

Duża konkurencja producentów trzody chlewnej o chiński rynek

W Chinach spowolnienie wzrostu gospodarczego ma nada wpływ na siłę nabywczą. Europejskim eksporterom żywca również w bieżącym roku przyjdzie konkurować z dostawcami z Brazylii i USA. Ze względu na sytuację na rynku unijnym, wygrać ją będzie trudno, tym samym, większość produkcji będzie lokowana na wewnętrznym unijnym rynku. Brazylia będzie nada umacniać pozycję eksportera na rynkach azjatyckich, w tym do Chin. Ponadto zanosi się na to, że na rynek chiński wejdzie żywiec z Rosji. Konkurencja na azjatyckich rynkach eksportowych będzie więc bardzo duża.

Lekki wzrost ceny bydła

Za to nastąpiło lekkie odbicie na rynku żywca wołowego. Jest ono widoczne zwłaszcza w cenach jałówek.

Agrochem Puławy podnosi ceny nawozów

Rolnicy czekają z zakupem nawozów azotowych. U dystrybutorów nawozów nie ma ruchu i w cennikach też stabilnie. Ale Agrochem Puławy, dystrybutor Grupy Azoty, podnosi ceny nawozów aztowych.

Jak podaje Grupa Azoty w grudniu ub.r. produkcja nawozów azotowych w utrzymała się na niemal takim samym poziomie jak w listopadzie, tj. na poziomie 281 tys. t., natomiast wieloskładnikowych spadla o 13% do 54 tys. ton.  Z powodu napływu taniego mocznika do UE z Azji produkcja mocznika w grudniu ub.r., w stosunku do listopada ub.r., spadła o o ponad 19% do 74 tys. t.

Cena paliw na razie stabilna

Jak donosi epetrol.pl ostatnie godziny to czas dynamicznego nasilenia działań militarnych w stosunku do jemeńskich Huti. Zaognia się także sytuacja na Morzu Czerwonym – a obawy o wpływ tych zdarzeń na tranzyt ropy już dają się zauważyć w cenie surowca. Na razie jednak jest zbyt wcześnie, aby sugerować, że podbiją one mocno ceny na polskich stacjach paliw. Do 21 stycznia benzyna 95-oktanowa powinna kosztować między 6,19 a 6,31 zł/l, olej napędowy, 6,39–6,51 zł/l a autogaz – 2,85–2,91 zł/l.

Ceny nawozów 2024

Ceny nawozów znów rosną! Agrochem Puławy podnosi cennik. A inni dystrybutorzy?

Dopłaty bezpośrednie

HIT! Ministerstwo rolnictwa: polski rolnik ma dopłaty bezpośrednie wyższe niż średnia w UE

Ceny zbóż i rzepaku

Jak rolnicy mogą uchronić się przed niskimi cenami zbóż? Ekspert ma jedną odpowiedź

dr Magdalena Szymańska, Paweł Mikos

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *