Ceny pszenicy konsumpcyjnej rozczarowują, ale drożeje dobre zboże paszowe. RAPORT z rynków rolnych

Dobre zboże paszowe drożeje, wzrost cen pszenicy konsumpcyjnej wyhamował

W skupach coraz rzadziej pojawiają się rolnicy oferujący zboże konsumpcyjne o wysokiej jakości, chyba, że jest to ziarno, które było tymczasowo magazynowe u tych, którzy mieli na użyczeniu wolną powierzchnię. Pszenica konsumpcyjna nie odnotowuje już takich wzrostów cen, jak przed tygodniem, czy dwoma tygodniami, co tłumaczy zachowania dostawców. Umacniają się natomiast ceny żyta konsumpcyjnego. Wzrosła podaż ziarna paszowego, a i z jego jakością bywa kłopot, co przekłada się na ceny. Dobre zboże paszowe, w przeciwieństwie do tego o gorszych parametrach, nie tanieje, a niektórzy płacą za nie nawet nieco więcej niż przed tygodniem.

To, co będzie się działo w kolejnych tygodniach na krajowym rynku zbóż i rzepaku, będzie w dużym stopniu uzależnione od kwestii przedłużenia importu z Ukrainy. Polska ma już sojusznika w postaci Węgier i Słowacji, którzy zapowiadają, że nawet jeśli Komisja Europejska nie zgodzi się na przedłużenie zakazu po 15 września, te kraje wraz z Polską wprowadzą własne ograniczenia.

Ukraińcy domagają się w KE dopłaty do tranzytu swoich zbóż do dalszych europejskich portów, a Polska i pozostałe kraje przyfrontowe popierają to stanowisko.

Niemcy alarmują, że u nich jest też problem z jakością zboża, z drugiej jednak strony nasi eksporterzy nie zauważają, aby tamtejsi handlowcy byli zainteresowani realizacja kontraktów w Polsce, co by oznaczała, że czekają na tańsze zboże chociażby z Ukrainy.

Deszczowe żniwa mają już odzwierciedlenie w prognozach. Według IGC zbiory pszenicy w Unii Europejskiej w tym sezonie będą na poziomie 133,3 mln ton, tj. o 1,3 mln ton mniej niż oceniano jeszcze w połowie lipca. W dużej części Europy znacznie więcej niż w normalnych latach będzie pszenicy paszowej. Pszenica wysokiej jakości będzie towarem deficytowym, zwłaszcza w środkowej i północnej Europie. To by oznaczało, że rolnicy, którzy mają pszenicę konsumpcyjną o dobrych parametrach nie stracą, ale oczywiście, wszystko zależy od tego, jak będzie rozegrany import ziarna z Ukrainy.

Ceny rzepaku idą w górę

Ceny rzepaku na krajowym rynku lekko drgnęły. Może być to rezultat korekty zapowiadanych zbiorów w UE, które z kolei ze względu na suszę i upały zostały obniżone. Ponadto mogła się do tego też przyczynić ostania korekta w dół światowych zbirów soi dokona przez USDA. Pomimo tego, że nawet po obniżce prognoz, w porównaniu z poprzednim rokiem gospodarczym tegoroczne zbiory będą wysokie, to jednak zapotrzebowanie na soję w sezonie 2023/2024 oceniane jest na wyższe.

Rynek żywca: ceny bydła rosną, spadki cen świń wyhamowały

Na krajowym rynku żywca wydaje się, że sytuacja jest bardziej optymistyczna, niż przed tygodniem. W przypadku żywca wieprzowego, już nie wszyscy obniżają ceny. Natomiast żywca wołowego pierwsze zakłady podają już wyższe ceny, inni natomiast podnoszą dolne pułapy cenowe.

Na niemieckiej dużej giełdzie ceny tuczników w E klasie zostały utrzymane na poziomi sprzed tygodnia. Jest nadzieja na lekkie odbicie, spowodowane większym handlem, który jest realizowany zwykle we wrześniu. Spadki wyhamowały chociaż na chwilę, czego dowodem jest brak zmiany ceny na VEZG, pomimo zrównania się stawki z ISW. Natomiast obecne ceny pasz i spadające ceny zakupu warchlaka pozwalają na spokojną analizę rynku.

Po zniesieniu w czerwcu zakazu importu polskiej wołowiny do Chin oraz otwarciu rynku tajlandzkiego na polską wołowinę i uzgodnieniu świadectw weterynaryjnych w eksporcie do Turcji, perspektywy dla polskiej produkcji wołowiny są bardziej optymistyczna. Na ten moment szczególne ważne jest otwarcie rynku tureckiego.

Ceny paliw stabilne

W ocenie analityków z epetrol.pl dlatego ostatni tydzień sierpnia powinien być stabilny na detalicznym rynku paliw. Ceny Pb95 powinny się kształtować w przedziale 6,65–6,75 zł/l, ON – 6,44–6,54 zł/l a LPG – 2,71–2,78 zł/l.

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *