Ceny mleka wystrzeliły jak rakieta! Ale tylko na giełdach

Ceny mleka ostro w górę. Czy można już mówić o odwróceniu trendu na światowym rynku?

Ceny mleka na rynku światowym kontynuują trend wzrostowy. Podczas ostatniej aukcji GDT, zorganizowanej 17 października, ogólny indeks cenowy wrósł o kolejne 4,3%, przy czym kluczowy okazał się wzrost ceny pełnego mleka w proszku%. To już czwarta aukcja, która zakończyła się na plusie. Średnie ceny mleka są obecnie około 17% wyższe niż w sierpniu, jednocześnie są o 38% niższe od ubiegłorocznych, rekordowych cen – podaje agrarheute.

W porównaniu do aukcji z początku października, zdrożały wszystkie oferowane na aukcji produkty mleczne. Należy jednak nadmienić, że obroty spadły o ponad 6% do 35,97 tys. t. Jak zmieniły się ceny produktów mlecznych podczas ostatniej aukcji GDT:

  • Bezwodny tłuszcz mleczny – wzrost o 7,1% do 5310 dolarów/t,
  • Odtłuszczone mleko w proszku – wzrost o 4,3% do 2659 dolarów/t,
  • Pełne mleko w proszku – wzrost o 4,2% do 3059 dolarów/t,
  • Masło – wzrost o 2,9%, do 4940 dolarów/t,
  • Cheddar – wzrost o 0,2%, do 3850 dolarów/t,
  • Laktoza – wzrost o 0,2%, do 599 dolarów/t.

Fonterra koryguje swoje prognozowane ceny mleka

9 października Fonterra podniosła prognozowaną cenę mleka na rok 2023/24 do zakresu od 6,50 do 8,00 dolarów nowozelandzkich za kg suchej masy. Oznacza to wzrost o 0,5 NZD (1,28 zł) w porównaniu do poprzedniej, wrześniowej prognozy. Korekta nastąpiła po znacznej obniżce prognozowanej ceny z dnia 18 sierpnia do 6,00–7,50 NZD/kg s.m.

Zdaniem analityków, aktywność na platformie GDT i utrzymująca się tendencja wzrostowa „zachęca” i wydaje się być światełkiem w tunelu dla producentów mleka, którzy od miesięcy mierzą się z kryzysem w branży.

Obecna sytuacja na rynku mleka jest oznaką, że podstawowy popyt rzeczywiście istnieje – mówi Nathaniel Keall, ekonomista w ASB Bank. – Jednak w dalszym ciągu dostrzegamy potencjalne ryzyko pogorszenia koniunktury w perspektywie długoterminowej – przyznaje specjalista. Powodem, który dalej sugeruje stawianie ostrożnych prognoz dla światowego rynku mleka, jest brak powrotu rynku chińskiego do ​​swojej dawnej aktywności zakupowej sprzed pandemii.

Analityk uważa, że ​​słabość chińskiej gospodarki prawdopodobnie będzie się przez jakiś czas się utrzymywać. Co więcej, ogóle ubożenie społeczeństwa może skutkować zmniejszeniem spożycia mleka przez społeczeństwo chińskie. Aktualnie krajowe zapasy pełnego mleka w proszku w Chinach, nawet jeśli już nie rosną, to pozostają nadal na wysokim poziomie.

Ile płacono polskim rolnikom za mleko we wrześniu 2023 r.?

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły we wrześniu br. o skromne 0,2% w stosunku do ubiegłego miesiąca. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku są one mniejsze o 18,2%.

Ceny wypłacane dostawcom mleka przez mleczarnie wzrosły w bieżącym miesiącu średnio o 0,9% w stosunku do sierpnia br. Średnia cena za hl mleka w skupie wyniosła 188,38 zł. Porównując ją do września 2022 r., jest ona niższa o 24,5%.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *