Ceny mleka w UE lecą na łeb na szyję. Ile za mleko dostaje polski rolnik, a ile niemiecki?

Ceny mleka wyższe w krajach zagrożonych suszą

Różnice w cenach wypłacanych rolnikom za mleko pomiędzy krajami członkowskimi UE zaczynają być coraz bardziej znamienne. W lutym 2023 r. spadła ilość mleka dostarczonego do krajów śródziemnomorskich – Włoch, Hiszpanii i Francji, którym wciąż grozi susza. Hiszpania obecnie notuje rekordowe wręcz temperatury, typowe bardziej dla okresu letniego. W związku z tym, ceny surowca nieznacznie wzrosły w lutym, jednak w marcu ponownie spadły.

We Francji, czyli u drugiego największego producenta mleka w Unii, średnia cena mleka surowego w skupie wzrosła w lutym o 0,3% do 49,95 centów/kg, jednak w marcu spadła już do 47.80 centów/kg. Włoscy rolnicy otrzymywali w lutym średnio 57,4 centa/kg mleka – o 0,4% więcej niż w styczniu. W marcu średnia cena wróciła do średniej ceny ze stycznia i wyniosła dokładnie 57.17 centów/kg. Na plusie znalazła się Hiszpania, w której cena wypłacana rolnikom za mleko wzrosła w lutym do 58.16 centów/kg i pozostała na dokładnie tym samym poziomie w marcu. Ceny mleka rosną także na Cyprze i w Finlandii. Obecnie cypryjscy rolnicy otrzymują tam średnio 65.36 centów/kg mleka, czyli o 0,5 % więcej niż w styczniu. W Finlandii cena także wzrosła o 0,5% do 55,1 centa/kg. W pozostałych krajach ceny średnie ceny surowca były niższe od tych notowanych w styczniu.

Niemcy płacą powyżej średniej unijnej

Niemcy są obecnie największym producentem mleka w Unii Europejskiej. Jak zatem wygląda cena średnia cena oferowana rolnikom przez niemieckie mleczarnie? W lutym i marcu zakłady przetwórcze płaciły rolnikom średnio 54,7 centa z 1 kg białego surowca, a zatem wciąż powyżej średniej unijnej. W Holandii cena wynosiła średnio 56,0 centów/kg. Powyżej średniej unijnej ciągle znajduje się Dania, oferując 53,32 centa/kg, w której ceny od początku roku mocno szybują w dół (w styczniu średni cena wynosiła aż 60.36 centa/kg). Innymi krajami, poza wspomnianymi wyżej, w których rolnicy otrzymują za wyprodukowane mleko powyżej średniej unijnej są jeszcze: Malta – 60.55 centa/kg, Rumunia – 56.86 centa/kg, Węgry – 56.38 centa/kg, Grecja – 56.00 centa/kg, Austria – 55.80 ​​centa/kg, Finlandia 55.10 centa/kg, Portugalia 54.13 centa/kg i Szwecja – 52.10 centa/kg.

Ile za mleko dostał polski rolnik w marcu 2023?

Porównując średnie ceny za surowe mleko na arenie międzynarodowej, polscy producenci mleka otrzymywali w marcu średnio 46.67 centa za 1kg dostarczonego mleka. Mniej od rodzimych producentów otrzymywali jedynie rolnicy z Belgii – 46.08 centa/kg mleka, Słowacji – 45.01 centa/kg mleka, Litwy – 37.25 centa/kg mleka i Łotwy – 34.14 centa/kg mleka.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, cena skupu mleka w marcu 2023 r. wyniosła 222,54 zł /1 hl, będąc o 2,1% niższą od średniej ceny wypłacanej rolnikom w lutym 2023 r.

W których województwach średnie ceny mleka były najwyższe w marcu 2023 r.?

 • Podlaskie 2,36 zł/l
 • Lubuskie 2,33 zł/l
 • Dolnośląskie 2,33 zł/l

Województwa, w których średnia cena mleka była najniższa w marcu 2023 r.

 • Łódzkie 2,09 zł/l
 • Pomorskie 2,11 zł/l
 • Lubelskie 2,11 zł/l

Średnie ceny mleka w pozostaływch wojwództwach

 • Kujawsko-pomorskie 2,14 zł/l
 • Małopolskie 2,14 zł/l
 • Mazowieckie 2,18 zł/l
 • Opolskie 2,30 zł/l
 • Podkarpackie 2,23 zł/l
 • Śląskie 2,27 zł/l
 • Świętokrzyskie 2,16 zł/l
 • Warmińsko-mazurskie 2,26 zł/l
 • Wielkopolskie 2,22 zł/l
 • Zachodniopomorskie 2,23 zł/l

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *