Ceny materiału siewnego 2023: ile za zboża ozime i rzepak?

Ceny są orientacyjne, zbierane w przeciągu ostatniego tygodnia.

Ceny rzepaku ozimego 2023

 • Rzepak Dekalb – DK Excited – 1480 zł netto

Odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). W doświadczeniach porejestrowych (PDO) średni plon z 26 lokalizacji wyniósł 5,45 t/ha Dodatkowo cechuje się: wysoka zawartością tłuszczu w nasionach oraz odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

 • Rzepak Dekalb – DK Exima – 1446 zł netto

Średniowczesny mieszaniec, dobry potencjał i stabilność plonowania. Nie ma tendencji do wydłużania łodygi przed zimą, doskonała zimotrwałość. Tolerancja w stosunku do suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej i werticiliozy. Ma doskonałą odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

 • Rzepak Dekalb – DK Exaura – 1450 zł netto

Odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy. W doświadczeniach porejestrowych (PDO) średni plon z 26 lokalizacji w 2022 wyniósł 5,12 t/ha przy zawartości 44% tłuszczu. Charakteryzuję się zimotrwałością. Wysoka odporność na wyleganie i właściwie buduje łan.

 • Rzepak Dekalb – DK Sephor – 1234 zł netto

Odmiana z przeznaczeniem na średnie i słabsze stanowiska oraz tereny, na których rośliny mogą być narażone na wymarzanie. Nie ma tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej. Brak tendencji do wylegania.

 • Rzepak Rapool – DSV – Dominator – 1300-1499 (cena zależna od zaprawy)

Bardzo dobra zimotrwałość i jednorodne kwitnienie w krótkim czasie. Niskie ryzyko elongacji pędu na jesień. Plon 49,9 dt/ha = 120% wzorca.

 • Rzepak Rapool – NPZ – Kuga – 1150 – 1349 zł netto (cena zależna od zaprawy)

Odmiana mieszańcowa zrestorowana w systemie MSL. Doskonały jesienno-wiosenny wigor roślin. Bardzo dobra zimotrwałość i korelacja wysokości plonu do poniesionych kosztów. Plon 43,1 dt/ha = 110% wzorca.

 • Rzepak Rapool – NPZ – Janosh – 1350 – 1549 zł netto

Odmiana mieszańcowa z wysokim potencjałem plonowania potwierdzony wynikami COBORU. Toleruje okresowe niedobory wody, wysoka zimotrwałość oraz odporna na wyleganie. Plonuje przy obniżonych wiosennych dawkach azotu.

 • Rzepak Limagrain – Alltamira – 1699 zł netto.

Odmiana mieszańcowa, stabilne plonowanie, szybka zdolność do regeneracji w okresie wiosennym. Charakteryzuję się bardzo dużą liczbą odgałęzień bocznych. Wysoka odporność na pękanie łuszczyn oraz osypywanie nasion. Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju, szczególnie tam, gdzie występują problemy z kiłą kapusty.

 • Rzepak Lidea – Amoroso – 1500 – 1699 zł netto

Mieszańcowa odmiana rzepaku Plon nasion 110% wzroca = 52,3 dt/ha. Odmiana dobrze dopasowana do każdego rodzaju stanowisk, odporna na najważniejsze choroby rzepaku. Posiada geny odporności na suchą zgniliznę kapustnych (RLM7) oraz wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i na cylindrosporiozę.

 • Rzepak HR Strzelce – Galileus – 620 – 800 zł netto

Odmiana populacyjna, cechująca się wysokimi zdolnościami adaptacyjnymi. Wysoka zawartość oleju w ziarnach.

 • Rzepak HR Smolice – Bachus – 655,00 zł brutto

Odmiana populacyjna, najlepiej plonująca w badaniach rejestrowy COBORU 2020-2021, cechuje się bardzo wysoką odpornością na wyleganie i zdrowotnością łanu i zimotrwałością.

 • Rzepak HR Smolice – Bono – 735,00 zł brutto

Odmiana populacyjna, wysoki potencjał plonotwórczy, wysoka mrozoodporność i regeneracja roślin po zimie, odmiana tolerancyjna na opóźniony termin siewu, podwyższona zawartość tłuszczu.

 • Rzepak KWS – Birdy – 895,00 zł brutto

Odmiana populacyjna, prawidłowa odporność na mrozy, a także czerń krzyżowych.

 • Rzepak KWS – Umberto – 1 485,00 zł brutto

Odmiana mieszańcowa z wyjątkową zdrowotnością i odpornością na mrozy. Wymagania tej odmiany są przeciętne. Dobra odporność na wyleganie.

 • Rzepak Soufflet – Attica – 1420,00 zł netto

Odmiana mieszańcowa. Wysoka odporność na TuYV, na suchą zgniliznę, zgniliznę twardzikową, a także na wyleganie. Jest to odmiana o optymalnym tempie wzrostu bez tendencji do elongacji szyjki korzeniowej.

 • Rzepak Soufflet – Drone – 1400,00 zł netto

Odmiana mieszańcowa, niska wrażliwość na przymrozki wiosenne z szybką regeneracją po stresie. Odporność na na wirusa TuYV niezależnie od intensywności nalotów mszyc.

 • Rzepak Soufflet – Olimpico – 1050,00 zł netto

Odmiana mieszańcowa o najwyższej zawartość oleju w 2019 i kolejnych latach. Późne kwitnienie zmniejsza ryzyko negatywnego wpływu przymrozków. Odporność na suchą zgniliznę.

Ceny jęczmienia ozimego 2023

 • Jęczmień KWS – Kosmos – 2376 zł netto

Bardzo wysoki plon ziarna, zalecana odmiana do uprawy w aż 12 województwach. Toleruje lekko opóźniony termin siewu. Duża masa 1000 ziaren. Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia.

 • Jęczmień KWS – Infinity – 2376 zł netto

Wysoko plonująca dwurzędówka, świetny surowiec paszowy, równomierne dojrzewanie. Odporna odmiana na 1. Typ wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV). Szczególna odporność na rdzę jęczmienia, plamistość siatkową, a także rynchosporiozę.

 • Jęczmień Saaten-Union – Jakubus – 2376 zł netto

Odmiana sześciorzędowa, która sprawdza się na terenie całej Polski. Główna zaletą jęczmienia Jakubus jest bardzo wysoki poziom plonowania. Wysoka zimotrwałość, bardzo dobra odporność mączniaka, na rynchosporiozę, rdzę, czarną plamistość i plamistość siatkowa.

 • Jęczmień browarny KWS – Donau (zaprawiane Maxim Power + Optiseed) – 2650 zł netto

Odmiana dwurzędowa średnio-wczesna jęczmienia browarnego. Niska zawartość biała i wysoki plon. Dobra odporność na wyleganie i bardzo dobra odporność na łamanie słomy. Ma wysoką odporność na fuzariozę kłosa i rdze jęczmienia, dobrą odporność na mączniaka i rynchosporiozę natomiast średnią odporność na plamistość siatkową.

 • Jęczmień browarny KWS – Faro (zaprawiane Maxim Power + Optiseed + Systiva/ZM Premium 0,75) – 3100 zł netto

Czołowa odmiana jęczmienia ozimego w Europie. Plon na poziomie KWS Meridian i KWS Kosmos. Wysoki plon przy niskich dawkach azotu.

 • Jęczmień Syngenta – Dakota – 2950 zł netto (op. 10 mln nasion)/ 295 op. 900 tys. nasion

Odmiana o stabilnych źdźbłach, mało podatna na wyleganie i o średniej wysokości. Łączy wczesność rozwoju z bardzo wysoką zdolnością do krzewienia. Niewielka podatność na mączniaka i rynchosporiozę.

 • Jęczmień Syngenta – Galileoo – 2950 zł netto (op. 10 mln nasion)/ 295 op. 900 tys. nasion

Odmiana mieszańcowa, odporność na wyleganie na poziomie bardzo dobrym, przeciętne niskie wymagania glebowe, plon ziarna na poziomie bardzo dobrym.

Ceny pszenżyta ozimego 2023

 • Pszenżyto Danko – Rotondo – 2484 zł netto

Bardzo dobra mrozoodporność. Posiada piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka. Rotondo jest odmianą średnio wczesną. Posiada dobrą zdrowotność. Charakterystyczną cechą jest nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych.

 • Pszenżyto Danko – Avokado – 2484 zł netto

Zalecana do uprawy na glebach słabych i bardzo słabych. Wysoko plonuje na terenie całej Polski. Bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą, także na fuzariozę kłosa i septoriozę plew, choroby podstawy źdźbła oraz rynchorsporiozę.

 • Pszenżyto Saaten-Union – Tadeus – 2484 zł netto

Najwyższa odporność na porastanie (7 pkt. w skali COBORU). Bardzo dobra zimotrwałość nadaje się również na uprawy w regionach Polski północnej. Stabilne źdźbło i wysoka odporność na wyleganie. Odmiana o średniej długości słomy.

 • Pszenżyto Danko – Tributo – 2484 zł netto

Odmiana krótkosłoma o wysokiej odporności na wyleganie. Nadaje się do uprawy w szerokim zakresie jakości gleb IIIa-V. Posiada rekordowo wysoką odporność na choroby szczególnie na: choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdze żółtą i brunatną, septoriozę plew, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów.

Ceny pszenicy ozimej 2023

 • Pszenica Danko – Bataja – 2592 zł netto

Posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Bataja posiada doskonałe parametry jakościowe ziarna, grupa A/B. Pszenica o bardzo wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania oraz bardzo dobrej odporności na choroby. Posiada szczególnie wysoką odporność na: pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą oraz DTR.

 • Pszenica KWS – Julius – 2592 zł netto

Odmiana charakteryzująca się bardzo dobra zimotrwałością i wysokim plonowaniem. Wysoka odporność na mączniaka prawdziwego.

 • Pszenica Danko – Arkadia – 2592 zł netto

Charakteryzuje ją wysoka i stabilna plenność na terenie całego kraju. Odmiana o dobrej odporności na zakwaszenie gleby, co daje możliwość uprawy na glebach słabszych. Nadzwyczajna zimotrwałość. Nie zaleca się przyspieszania terminu wysiewu. W ochronie fungicydowej należy zwrócić uwagę na mączniaka i fuzariozę kłosa.

 • Pszenica HR Strzelce – Euforia – 2592 zł netto

Doskonałe plonowanie. Ciężkie, dobrze wyrównane ziarno. Odmiana tolerancyjna zarówno na wczesny i opóźniony siew. Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe i wyleganie.

 • Pszenica Saaten-Union – Pallas – 2700 zł netto

Odmiana zarejestrowana w Polsce w 2022 roku. Zimotrwałość wg Coboru – 4 pkt. Odporność na choroby podstawy źdźbła. Sprawdza się nawet na glebach kwaśniejszych i suchszych. Duża odporność na wyleganie.

 • Pszenica Syngenta – Dubaj + nanogro forte superstart – 2700 zł netto

Odmiana Dubaj została zarejestrowana w Polsce w 2019 roku. Odmiana odporna na choroby, w szczególności odporność na rdze. Posiada dość dużą odporność również na inne choroby tj.: na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów.

 • Pszenica Saaten-Union – Pallas + nanogro forte superstart – 2808 zł netto

Odmiana zarejestrowana w Polsce w 2022 roku. Zimotrwałość wg Coboru – 4 pkt. Odporność na choroby podstawy źdźbła. Sprawdza się nawet na glebach kwaśniejszych i suchszych. Duża odporność na wyleganie.

 • Pszenica HR Strzelce – Elektra + nanogro forte superstart – 2808 zł netto

Zdecydowanie lepiej plonująca niż wzorce i większość nowych odmian pszenicy. Bardzo wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła. Jest odporna na chlorotoluron co zapewnia swobodę pod względem doboru środków herbicydowych. Dobre zdolności adaptacyjne w różnych środowiskach. Odporna na osypywanie.

Ceny żyta ozimego 2023

 • Żyto KWS – Dolaro – 1 mln nasion 305 zł netto

Odmiana żyta hybrydowego o najwyższej odporności na wyleganie spośród wszystkich odmian zarejestrowanych w Polsce. Dolaro charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością. Wysoka odporność na rynchosporiozę, rdzę źdźbłową, mączniaka prawdziwego i pleśń śniegową.

 • Żyto KWS – Jethro – 1 mln nasion 330 zł netto

Wysoka odporność na choroby. Odmianę wyróżnia dość duża zdrowotność szczególnie na mączniaka prawdziwego, pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną oraz septoriozę liści.

Podane ceny są orientacyjne. Dystrybutorzy mają przygotowane cenniki, w których naliczają rabaty, chociażby od ilości zakupionych jednostek, czy terminu płatności.

Bernat Patrycja                                                                  

na podst. materiałów wyżej wymienionych firm oraz informacji udzielonych przez dystrybutorów.

Żródło: TopAgrar.pl 

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *