Ceny bydła znacznie niższe niż przed rokiem. Rolnika z Mazowsza uratowała sprzedaż papryki

Paprykowy interes

Ceny zbóż od samych żniw są bardzo niskie w stosunku do kosztów, jakie ponieśliśmy, a zbóż paszowych właściwie nie można sprzedać. Obecnie wysuszone ziarno kukurydzy sprzedajemy po 750 zł za tonę. Uprawiamy też dużo żyta hybrydowego ze względu na to, że potrzebujemy dużo słomy na ściółkę dla bydła. Żyto hybrydowe oddało dobry plon, ale co z tego, jak obecna cena żyta to tylko 550 zł za tonę. Najbardziej opłacalnym kierunkiem produkcji, jaki prowadzimy, jest uprawa papryki pod osłonami na powierzchni 1 hektara. Jest to taka powierzchnia, że dajemy sobie radę sami bez pracowników najemnych. Koledzy, którzy mają większe areały papryki, muszą zatrudniać pracowników głównie z Ukrainy, a koszty pracy są wysokie – podkreślił Zdzisław Syta.

WIZYTÓWKA GOSPODARSTWA

Zdzisław Syta z Kaszewskiej Woli (pow. radomski, gm. Przytyk) gospodaruje z synem na 30 ha własnych i 20 ha dzierżawy. Uprawia zboża, kukurydzę, użytki zielone oraz paprykę pod osłonami. Utrzymuje stado bydła mięsnego rasy limousine liczące 70 sztuk, w tym 25 krów mamek. Pełni funkcję członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Radomskiego

W okolicy Przytyka funkcjonuje duża ilość skupów papryki, a Zdzisław Syta w tym zakresie współpracuje z firmą Agro-Max. Stara się uzyskać produkt jak najwyższej jakości w klasie premium, który trafia na eksport głównie do Włoch i za który płacona jest najwyższa cena.

Cena bydła znacznie niższa jak przed rokiem

Wołowinę produkujemy w cyklu zamkniętym. Mamy własne krowy mamki i buhaja rozpłodowego. Do wagi ciężkiej na rzeź opasamy zarówno buhaje jak i jałówki. W ostatnich dwóch latach rynek oferował lepsze ceny za jałówki opasowe niż byki. Wreszcie konsumenci zaczęli doceniać jałówki, a więc wołowinę o wyższym udziale tłuszczu, czyli smaczniejszą i lepiej dojrzewającą. W roku 2022 były bardzo dobre ceny żywca wołowego, które w naszym przypadku dochodziły nawet do 15,5 zł za kg. Obecnie w przypadku typowo mięsnych sztuk można maksymalnie otrzymać cenę 13 zł za kg żywca – powiedział rolnik.

MIR

Rolniczka spod Sokołowa: dbamy o parametry, bo od nich zależy cena mleka

Chów bydła mięsnego Zdzisław Syta zaczynał 20 lat temu. Wtedy większość krów matek inseminował nasieniem rasy belgijskiej biało-błękitnej (bbb). Rodziły się piękne sztuki o mocnej budowie i umięśnieniu. Niestety, nagminnie zdarzały się problemy z wycieleniami, aż do tego stopnia, że w niektórych przypadkach potrzebne były zabiegi cesarskiego cięcia.

Lepsza organizacja pracy

Ze względu na problemy z wycieleniami odeszliśmy zarówno od rasy bbb, jak i inseminacji, którą zastąpiliśmy kryciem naturalnym. Od tego czasu zawsze w stadzie mamy buhaja rozpłodowego rasy limousine, którego wymieniamy co 2–3 lata, aby nie krył swoich córek oraz aby nie był zbyt duży. Duży i ciężki rozpłodnik to zagrożenie dla zdrowia krów. Utrzymujemy sezonowość wycieleń, zatem buhaj chodzi z krowami przez okres 3 miesięcy. Większość wycieleń przypada na wiosnę: marzec i kwiecień. Dzięki sezonowości wycieleń mamy lepszą organizację pracy i możemy sprzedawać większe i bardziej wyrównane partie bydła rzeźnego. Bydło mięsne zastąpiło w naszym gospodarstwie bydło mleczne, przy którym jest dużo pracy i brakłoby nam już czasu na równie pracochłonną uprawę papryki pod osłonami. Dzięki hodowli mamy obornik, który nie tylko użyźnia nasze gleby, ale też sprzedajemy okolicznym rolnikom, którzy w większości nie prowadzą już produkcji zwierzęcej – powiedział Zdzisław Syta.

Andrzej Rutkowski
fot. Evanto

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *