Cena pszenicy przebija 1 tys. zł, ale zboże paszowe tanieje. Raport rynkowy z 8 września

Cena pszenicy jakościowej rośnie, a ceny zbóż paszowych będą spadać

W skupach zbóż nie ma dużego ruchu. Umacniają się ceny wysokobiałkowej pszenicy, które przebijają już barierę 1 tys. zł a jej podaż na rynku nie jest duża, ponieważ rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą.

Zboża paszowe kontynuują spadki i zanosi się na to, że skupujący nie powiedzieli tutaj jeszcze „stop”. Nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy Zachodniej wytwórnie pasz narzekają na mniejszy popyt ze względu na kurcząca się produkcję zwierzęcą, co przekłada się na spadek popytu na zboża konsumpcyjne.

Skupujący w Polsce zgłaszają ponadto problem z jakością przywożonego ziarna, jest problem nie tylko z liczbą opadania, ale głównie ze szkodnikami magazynowymi. Nie do końca wiadomo, czy jest to efekt mieszania ziarna ze starych i nowych zbiorów, czy też problem z ziarnem z tegorocznych zbiorów. Zapytań ze strony eksporterów, do których nasze zboże mogłoby wyjechać drogą lądową nie ma dużo.

Rynek zbóż w oczekiwaniu na 15 września

Wydaje się, że wszyscy oczekują tego, co wydarzy się za tydzień w kwestii przedłużenia importu zbóż i rzepaku z Ukrainy do krajów przyfrontowych. Cała piątka jest zdeterminowana, a Polska, Węgry i Słowacja zapowiadają, że bez względu na decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie, wprowadzają swoje zakazy.

Za przedłużeniem zakazu optuje też unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, cytując dane, z których wynika, że wprowadzony zakaz nie wpłynął na ograniczenie eksportu ukraińskich towarów do krajów unijnej wspólnoty. Nie wszystkim jednak członkom UE jest na rękę utrzymanie zakazu, sprzeciwiają się temu głównie Niemcy i Francja.

W sierpniu Ukraina wyeksportowała na rynki zagraniczne 1,2 mln ton pszenicy, co oznacza wzrost o 46% miesiąc do miesiąca i 36% r/r.:

  • 31% ogółu dostaw trafiło do Rumunii,
  • 24% do Hiszpanii,
  • 17% do Egiptu,
  • 6% do Włoch,
  • 5% do Grecji.

Szacuje się, że w sezonie 2023/2024 eksport pszenicy z Ukrainy może osiągnąć 12,5 mln ton, czyli o 26% mniej niż w sezonie poprzednim. Jednocześnie łączne zbiory w 2023 roku szacuje się na 20,6 mln ton, czyli bardzo zbliżone do ubiegłorocznych. Jednak zawieszona umowa zbożowa i ciągłe ostrzał infrastruktury portowej ograniczają możliwości dostaw zarówno pszenicy, jak i innych produktów rolnych na rynki zagraniczne, stąd Ukraina bardzo mocno sprzeciwia się przedłużeniu zakazu importu do krajów przyfrontowych.

Ceny rzepaku zostały chwilowo wsparte obniżką kursu złotego w stosunku do euro, będącej wynikiem zapowiedzianej przez Radę Polityki Pieniężnej obniżką stóp procentowych.

Ubojnie nie podnoszą ceny świń w obawie przed utratą kontraktów

Ceny skupu żywca wieprzowego zróżnicowane, część decyduje się nieśmiało na podwyżki, cześć utrzymuję cenę a pozostali lekko obniżają cenę skupu i to pomimo tego, że na rynku nadal nie ma nadmiaru świń. Potwierdza to tylko opinię Bartosza Czarniaka z Polsusa na temat tego, że skupujący boja się wyjść śmiało z podwyżkami, ponieważ nie chcą, aby inny zakład, poprzez niższą cenę dla producenta nie zaproponował handlowi atrakcyjniejszych stawek i przez to przejął kontrakty.

Na niemieckim rynku podaż i popyt są ogólnie zrównoważone, stad duża giełda zdecydowała się kolejny tydzień nie zmieniać ceny, pozostawiając ją na poziomie 2,3 euro/kg w kl. E.

Pomimo tego, że na duńskiej giełdzie prosięta utrzymały ceny z ubiegłego tygodnia, u nas część dostawców zdecydowała się na podwyżki cen, zarówno importowanych, jak i krajowych prosiąt. Może świadczyć to o braku podaży prosiąt na naszym rynku.

Ceny bydła spadają i ten trend się utrzyma. Dlaczego?

Na rynku żywca wołowego sytuacja cenowa nie jest najlepsze i zanosi się na to, że jeszcze się taka utrzyma, pozostaje tylko kwestia tego, jak długo. Jest ku temu kilka powodów:

  • kończący się sezon pastwiskowy,
  • wzrost ubojów krów mlecznych,
  • utrzymujący się przez długi czas niski kurs złotego w stosunku do euro,
  • chwilowa przerwa w uboju rytualnym bydła z przeznaczeniem na rynek izraelski.

Pierwsze dwa wymienione czynniki występują nie tylko w Polsce, ale w całej UE. Więcej o sytuacji rynkowej na rynku, żywca wołowego piszemy w najnowszym numerze „Tygodnika” (numer 38), do którego lektury zapraszamy.

Ceny nawozów azotowych w górę, ale benzyna tanieje

Na rynku nawozów obserwuje się wzrost cen nawozów azotowych oraz wzrost zainteresowania nawozami wieloskładnikowymi.

Według analityków z epetrol.pl w przyszłym tygodniu na stacjach będzie taniej. Ceny Pb 95 wyniosą: 6,51–6,62 zł/l, diesla – 6,33–6,45 zł/l a autogazu 2,78–2,85 zł/l. Komentując sytuację na rynku paliw w Polsce portal pisze:

Sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce nie przestaje zaskakiwać. Baryłka ropy naftowej kosztuje około 90 dolarów, europejskie notowania paliw zbliżają się do tegorocznych maksimów a złotówka słabnie w relacji do dolara. Początek września na stacjach paliw przynosi jednak obniżki cen. Rozdźwięk pomiędzy krajowym rynkiem paliw a sytuacją na światowych giełdach naftowych staje się coraz wyraźniejszy. Notowany w Polsce spadek cen w hurcie i detalu, przy drożejącej ropie i produktach naftowych na świecie powoduje, że import stał się nieopłacalny i coraz częściej w przestrzeni medialnej padają pytania o zagrożenia związane z brakiem paliwa na stacjach”.

Braku paliwa doświadczyli już nasi Czytelnicy, którzy zgłaszali problem z realizacją zamówień.

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *