Brak kar dla rolników, GAEC jako ekoschematy i wyższa pomoc de minimis. Bruksela się ugina

26 lutego w Brukseli odbyło się posiedzenie unijnych ministrów rolnictwa Agrifish. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim trudnej sytuacji w sektorze rolnym i postulatów protestujących rolników.

500 propozycji uproszczeń dla rolników

Na konferencji prasowej podsumowującej spotkanie David Clarinval, belgijski wicepremier i minister rolnictwa (Belgia sprawuje prezydencję w UE) zaznaczył, że państwa UE złożyły w sumie 500 propozycji uproszczenia wymogów Zielonego Ładu i obciążeń administracyjnych.

Clarinval w imieniu ministrów rolnictwa UE zaznaczył, że wszystkie te propozycje będą analizowane i szybko przekładane na konkretne działania.

– Unia Europejska nie zostawi rolników samych w tym trudnym okresie – zapewnił.

Propozycje KE ws. zmniejszenia biurokracji dla rolników nie wystarczające

Przypomniał też, że KE przedstawiła już pierwsze propozycje na początku lutego, m.in. odstępstwa od GAEC 8 (ugorowanie). Poza tym w zeszłym tygodniu KE opublikowała nieformalny dokument o uproszczeniach administracyjnych dla rolników, które można szybko wdrożyć w życie, np. zmniejszenie kontroli lub brak kar za nieprzestrzeganie norm warunkowości w 2023 i 2024 roku.

Zdaniem ministrów rolnictwa te propozycje są jednak niewystarczające.

– Potrzeba, żeby KE szybko uzupełniła propozycje o bardziej ambitne zmniejszenie obciążenia administracyjnego, bo to jest jeden z najważniejszych problemów, o których mówią rolnicy – zaznaczył Clarinval. Dodał, że trzeba przyjąć konkretne  rozwiązania w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej.

Państwa UE: GAEC 6, 7 i 8 do poprawy

Na posiedzeniu państwa członkowskie wnioskowały też o uelastycznienie wymogów GAEC 6,7 i 8. Polski minister rolnictwa Czesław Siekierski domagał się m.in. likwidacji ugorowania lub przekształcenia tego wymogu w ekoschemat. Wystąpił też o uproszczenia zmianowania i brak za popełnione błędy, jeśli nie były robione celowo. Dodał, że KE musi wspomóc rolników  finansowo i wesprzeć kraje członkowskie w wywozie zboża.

– UE nie może udawać, że nic się nie stało. Na koniec czerwca w UE mogą być zapasy rzędu 28 mln ton zbóż – mówił. 

Zdaniem krajów UE łatwiejsza powinna być też procedura dostosowania planów strategicznych i lepsza koordynacja kontroli rolników.

„Ukraińskie produkty rolne powinny trafiać na swoje tradycyjne rynki poza UE”

Natomiast w kwestii importu zboża z Ukrainy ministrowie UE opowiedzieli się za znalezieniem skutecznego sposobu na ograniczenie wwozu.

– Chodzi o to, żeby ukraińskie produkty rolne mogły trafiać na swoje tradycyjne rynki poza UE. Teraz Rosjanie używają ich jako instrumentu destabilizowania Ukrainy, ale i Europy – podkreślił Clarinval.

Wojciechowski: Ukraina straciła większą część rynków w Azji i Afryce

Obecny na posiedzeniu komisarz Janusz Wojciechowski przypomniał, że przed wojną wwóz zbóż  i rzepaku z Ukrainy do UE był niewielki, bo Ukraina większość wywoziła do krajów Azji  i Afryki  (Chin, Indonezji, Indii i Egiptu).

– Po inwazji rosyjskiej i zablokowaniu szlaku przez Morze Czarne Ukraina straciła większą część rynków w Azji i Afryce. Eksport ukraiński przekierował się na UE – podkreślił komisarz.

Import żywności z Ukrainy do UE wyższy o 19 mld euro niż eksport z UE

Wojciechowski wyliczył też, że w latach 2022-2023 import żywności do UE z Ukrainy wyniósł 25 mld euro, a eksport tylko 6 mld euro.

– Deficyt wynosi więc 19 mld euro. Nasi rolnicy płacą koszt liberalizacji handlu z Ukrainą – zaznaczył Wojciechowski i dodał, że KE musi podjąć działania, które będą lepiej chronić rolników przed wpływem ukraińskiego i importu.

Nie będzie kar dla rolników za nieprzestrzeganie GAEC?

Wojciechowski poinformował, że w związku z wojną w Ukrainie będzie proponował, aby nie karać rolników, którzy nie byli w stanie pewnych elementów GAEC i WPR spełnić.

– Chcemy pozwolić państwom członkowskim na elastyczne traktowanie rolników i nie karanie ich w 2024 roku – poinformował.

Komisarz zaznaczył, że rolnicy oczekują, iż elastyczność będzie długofalowa.

– Musimy więc zastanowić się nad przesunięciem GAEC-ów, które ograniczają wolność decyzji, głównie GAEC 1, 6, 7 i 8. Według mnie lepszy rezultat uda się osiągnąć w ramach ekoschematów dobrowolnych, a nie warunkowości obowiązkowej. Ja takie rozwiązanie zaproponuję. Bo zachęty zawsze lepiej działają niż przymuszanie rolników wskazał.

Większy limit de minimis i możliwość dopłat

Komisarz poinformował też, że zaproponuje zwiększenie limitu pomoc de minimis dla rolników.

– Zaproponuję, żeby KE zwiększyła limit. Państwa powinny mieć możliwość udzielania pomocy – tłumaczył.

Zaznaczył też, że wystąpi o przedłużenie ram pomocy wojennej na lata 2024-2025.Jest to mechanizm, na podstawie którego polscy rolnicy otrzymali dopłaty do zbóż i nawozów.

Po posiedzeniu Rady AGRIFISH prezydencja belgijska i komisarz UE Janusz Wojciechowski przyjęli delegację rolników, którzy protestowali dziś w Brukseli. W rozmowach wziął udział także minister Siekierski.

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *