Aż 4,5 mld euro wydali polscy rolnicy na nawozy. Jeszcze więcej na pasze, prąd i paliwo. Jakie są koszty produkcji rolniczej?

Przez ostatnie dwa lata mocno wzrosły koszty produkcji rolniczej. Zdrożało wszystko, m.in. pasze, paliwo, materiał siewny, środki ochrony roślin, nawozy czy maszyny. Jednocześnie w ostatnim czasie drastycznie spadły ceny skupu produktów rolnych. W efekcie znacznie obniżył się poziom opłacalności produkcji rolniczej.

Ile polscy rolnicy wydali na pasze i paliwo?

Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wyliczył, że polscy rolnicy na środki do produkcji użyte w 2022 roku wydali w sumie prawie 26 mld euro.

Na pierwszym miejscu znalazły się pasze. Według Zalewskiego, który powołuje się na badania Eurostatu, wartość pasz zużytych w polskim rolnictwie w 2022 roku wyniosła aż 9,6 mld euro, co stanowi ponad 37 proc. zużycia pośredniego.

Na drugim miejscu znalazły się paliwa i energia, na które rolnicy wydali 6,2 mld euro. Ich udział w zużyciu pośrednim wyniósł 24 proc.

Polscy rolnicy wydali 4,5 mld euro na nawozy. To o 90 proc. więcej niż rok wcześniej

Istotnym elementem struktury kosztów w polskim rolnictwie są także nawozy.

– Według danych Eurostatu szacunkowa wartość zużytych w polskim rolnictwie nawozów oraz środków poprawiających właściwości gleby wyniosła 4,5 mld euro, o niemal 90 proc. więcej niż rok wcześniej – tłumaczy Arkadiusz Zalewski, podając dane za 2022 rok. Wylicza, że stanowiło to ponad 17 proc. zużycia pośredniego, podczas gdy rok wcześniej było to 12,7 proc.

– Udział nawozów w zużyciu pośrednim w Polsce należał do jednych z najwyższych w UE. Dla porównania udział ten średnio w krajach UE w 2022 r. wyniósł 10,1 proc., w tym np. we Francji i w Niemczech – po 9,1 proc., a na Węgrzech – 16,8 proc. – wyjaśnia Zalewski.

Z wyliczeń eksperta IERiGŻ wynika też, że na środki ochrony roślin zastosowane w 2022 roku rolnicy wydali 1,55 mld euro, a na usługi mechanizacyjne 770 tys. euro.

Wartość pozostałych kosztów, czyli m.in. utrzymanie i zakup środków trwałych, ubezpieczenia, usługi weterynaryjne, nasiona i sadzonki wyniosła 3,7 mld euro.

Struktura zużycia pośredniego w polskim rolnictwie w 2022 roku

FOTO: IERiGŻ

Co to jest zużycie pośrednie?

Zużycie pośrednie obejmuje wartość zużytych na cele produkcyjne produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji i z zakupu materiałów (łącznie z paliwami), energii, usług obcych (usług rolniczych, weterynaryjnych, inseminacyjnych i transportowych, napraw bieżących, usług telekomunikacyjnych, prowizji płaconych za usługi bankowe), kosztów podróży służbowych i innych kosztów (np. ubezpieczenia, dzierżawy i wynajmu).

Rolnicy szykują się do walki o dopłaty

Rolnicy czekają na nowy rząd. Będą walczyć o dopłaty do kukurydzy. „Gdzie nasz zysk?”

Rolnik dokłada do produkcji

ILE PSZENICY musi SPRZEDAĆ rolnik, ŻEBY KUPIĆ CIĄGNIK? Jak wzrosły koszty produkcji?

oprac. Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *