Autonomiczne maszyny na targach Agrotechnica 2023. Czy sztuczna ineligencja zastąpi operatora?

Największa na świecie wystawa techniki rolniczej Agritechnica 2023

Tegoroczna wystawa zgromadzi 2600 wystawców, którzy będą prezentowali swoje maszyny i rozwiązania w 24 halach. Impreza odbędzie się w Hanowerze (Niemcy) w dniach 12–18 listopada.

Choć wystawcy nie zdradzają szczegółów, to nie ma wątpliwości, że zwiedzający będą mogli zapoznać się także z ofertą oraz kierunkami prac rozwojowych w dziedzinie rolniczych maszyn autonomicznych.

Stopniowe przejście w rolnictwie na roboty polowe poruszające się bez bezpośredniego udziału kierowcy czy operatora to proces, który trwa. Systemy autonomiczne oferują ogromne możliwości i mogą zapewnić znaczące wsparcie. Najpierw wielkim farmom. W przyszłości zapewne także mniejszym gospodarstwom. O tym zdecyduje czynnik ekonomiczny, czyli opłacalność wykorzystywania poszczególnych rozwiązań.

24 godziny na dobę przez 7 dni

Duzi producenci techniki rolniczej oraz wiele mniejszych startupów pracują obecnie nad robotami polowymi oraz systemami do częściowej i pełnej automatyzacji prac polowych. Na targach Agritechnica 2023 zaprezentują swoje rozwiązania.

Są już miejsca, gdzie autonomiczne roboty polowe realizują pod nadzorem zadania takie jak siew czy mechaniczne zwalczanie chwastów. W zależności od wielkości, pojazdy bez kierowcy mogą być używane pojedynczo lub w zestawach. Wciąż jednak często nie są one w stanie dotrzymać kroku standardowej technologii pod względem wydajności i wytrzymałości.

Mogą za to pracować niemal 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu a zwiększenie wydajności i wytrzymałości to tylko kwestia czasu.

Rosnące znaczenie sztucznej inteligencji

W przyszłości roboty terenowe staną przed znacznie bardziej wymagającymi zadaniami. Sztuczna inteligencja (AI) powinna umożliwić im samodzielne postrzeganie otoczenia, przetwarzanie tego, co postrzegają oraz samodzielne rozwiązywanie zadań i problemów.

Jednostka AI uczy się na podstawie zarejestrowanych lub wybranych danych szkoleniowych, szukając wzorców i powtarzających się struktur, z których można wyprowadzić prawidłowości.

Ważne kwestie bezpieczeństwa nadal nierozwiązane

Niezależnie od tego, czy będziemy mieć do czynienia z autonomicznym ciągnikiem, siewnikiem, czy robotem odmulającym – aby w pełni wykorzystać potencjał tych systemów, potrzebne są innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.

Istnieją dwie podstawowe możliwości: albo środowisko operacyjne zostanie zaprojektowane w taki sposób, że ryzyko kolizji jest wykluczone, albo system autonomiczny ma możliwość rozpoznawania i unikania niebezpiecznych sytuacji.

W przypadku tego pierwszego można rozważyć na przykład „wirtualne ogrodzenia”, które uruchamiają zatrzymanie awaryjne, gdy tylko robot polowy opuści granicę pola.

Druga opcja to roboty potrafiące rozpoznawać niebezpieczne sytuacje, np. wykorzystując czujniki lidarowe (detekcja światła i określanie odległości), które wykrywają przeszkody nawet przy większych odległościach.

Główna kwestia prawnego zatwierdzenia maszyn autonomicznych pozostaje otwarta. Europejska dyrektywa maszynowa wymaga bezpiecznego wykluczenia wszelkich zagrożeń. To oznacza, że ​​producenci muszą przedstawić dowód istnienia systemu bezpieczeństwa dla maszyny pozostawionej bez nadzoru podczas użytkowania w terenie.

Agritechnica 2023: Prezentacja aktualnych technologii i osiągnięć

W listopadzie na wielu stoiskach targów Agritechnica będzie prezentowana szeroka gama robotów polowych wykorzystywanych w uprawie kukurydzy, ziemniaków, warzyw i innych uprawach oraz do prac takich jak ochrona upraw czy uprawa gleby.

Producenci, start-upy i uniwersytety zaprezentują w Hanowerze swoje koncepcje i rozwiązania w zakresie wysoce zautomatyzowanej technologii rolniczej. Zainteresowani odwiedzający targi Agritechnica 2023 będą mieli okazję do wymiany pomysłów z wystawcami na temat ich rozwiązań oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat robotyki.

Ponad 5 tys. gości z Polski zapowiedziało przyjazd na targi Agritechnica

Dla odwiedzających z Polski szczególnie istotny będzie 14 listopada. Tego dnia odbędzie się skoncentrowany na Polsce Międzynarodowy Dzień Rolnika. Obecność w tym wydarzeniu – jak podaje DLG, który jest organizatorem targów Agritechnica – potwierdziło już ponad 5000 odwiedzających z Polski.

Odbywające się co dwa lata w Hanowerze targi Agritechnica przyciągają około 400 000 gości z ponad 100 krajów. Zawsze znaczny udział mają goście z Polski, dlatego zdecydowaliśmy się, że Międzynarodowy Dzień Rolnika skupi się na Polsce i będzie poświęcony kluczowym tematom istotnym dla rolników, ekspertów i organizacji zajmujących się maszynami w Polsce. W trakcie jego trwania, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język polski – informuje DLG.

Na podstawie topagrar.com opracował Krzysztof Janisławski

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *