ARiMR prowadzi kontrolę pól z satelity. Gdzie rolnik może sprawdzić jej wyniki?

ARiMR kontroluje pola rolników z satelity

Od tego roku ARiMR prowadzi monitoring satelitarny na działkach rolnych zadeklarowanych przez rolnika we wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. System służy do kontroli administracyjnych i wykorzystuje wykonywane co kilka dni zdjęcia satelitarne, które pozwalają na monitorowanie stanu pól uprawnych i obserwacje w zakresie uprawy roli, uprawy roślin, zbioru roślin, koszenia łąk, zbioru biomasy czy ugorowania. Pozwala również zidentyfikować gatunek uprawianych roślin.

W skrócie – dzięki zdjęciom satelitarnym ARiMR może obserwować, co dzieje się na danym polu i jakie zabiegi agrotechniczne są tam przeprowadzane.

Dopłaty bezpośrednie uzależnione od zdjęć satelitarnych. Gdzie rolnik sprawdzi wyniki monitoringu dla swoich pól?

Obecnie wyniki z monitoringu wykorzystywane są w kontrolach administracyjnych wniosków obszarowych i zostały udostępnione rolnikom w systemie PUE w dedykowanej zakładce Wyniki monitoringu satelitarnego. Pozyskane z satelity dane poddawane są automatycznej analizie przez system informatyczny, ułatwiają sprawdzanie deklaracji zawartych we wnioskach o przyznanie płatności i umożliwiają informowanie rolnika o stanie jego działek.

Wyniki monitoringu satelitarnego ARiMR

FOTO: K.Szałaj

Wśród oznaczeń są następujące terminy i ich objaśnienia:

  • Potwierdzona niezgodna – Wynik nie jest ostateczny, będzie weryfikowany podczas dalszych etapów kontroli administracyjnej. Nie musisz podejmować żadnych działań. Możesz jednak na dowód prowadzenia działalności rolniczej/uprawy przesłać zdjęcie geotagowane, co przyspieszy rozpatrywanie sprawy.
  • Potwierdzona zgodna – Potwierdzone prowadzenie działalności rolniczej.
  • Wymaga oceny – Nie należy podejmować żadnych działań. Informacja/wynik nie ma negatywnego wpływu na kwalifikowalność działki do płatności.
  • Brak wyników – Nie należy podejmować żadnych działań. Informacja/wynik nie ma negatywnego wpływu na kwalifikowalność działki do płatności.
  • Brak danych – Nie należy podejmować żadnych działań. Informacja/wynik nie ma negatywnego wpływu na kwalifikowalność działki do płatności.

– Jeśli dane zawarte przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności zostaną w wyniku tej analizy potwierdzone, działka rolna uzyskuje zielone światło. Jeżeli informacje nie są zbieżne z deklaracją rolnika, system ostrzega go o ewentualnym niewywiązaniu się z zobowiązań oraz o potencjalnych nieprawidłowościach – informuje ARiMR w filmie opublikowanym na swojej stronie.

Dane z satelity niepełne? Rolnik wyjaśni sprawę za pośrednictwem aplikacji Mobilna ARiMR

System AMS jest co prawda wykorzystywany wewnętrznie w ARiMR, ale aby rozwiać wszelkie wątpliwości uwzględnia też możliwość przesyłania przez rolnika zdjęć działek w aplikacji Mobilna ARiMR.

– Zdjęcia te wykorzystują technologię GPS, dzięki czemu precyzyjnie wskazują miejsce ich wykonania. Są to tak zwane zdjęcia geotagowane – tłumaczy ARiMR i dodaje, że aplikacja do zdjęć geotagowanych (dostępna do pobrania na telefony komórkowe) może być wykorzystywana do potwierdzania szeregu zobowiązań/deklaracji rolników, nie tylko związanych z działaniami pomocowymi o charakterze obszarowym.

ARiMR może też wysłać do rolnika prośbę o wykonanie zdjęć geotagowanych potwierdzających np. występowanie danej uprawy na polu, istnienie jakiegoś obiektu na polu, zakupu maszyny/urządzenia czy realizacji wybranego zobowiązania. Możliwe będzie również przesłanie zdjęcia dokumentu, który może zostać wykorzystany w sprawie. Aplikacja Mobilna ARiMR ma być obligatoryjnie wykorzystana do potwierdzania, z inicjatywy samego rolnika, określonych zobowiązań w projektowanych ekoschematach, np. wywóz i przyoranie obornika.

Więcej na temat aplikacji Mobilna ARiMR i systemu monitorowania pól przeczytasz TUTAJ: 

Satelitarny monitoring pól rolników

Dopłaty bezpośrednie uzależnione od zdjęć satelitarnych. Aplikacja ARiMR przyspieszy wypłatę pieniędzy

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *