Ardanowski: Stabilizacja dochodów rolników jest najważniejsza. Jak to zrobić?

Czy dziś możliwe jest porozumienie ponad politycznymi podziałami w sprawie rolnictwa?

Bardzo bym marzył o takim porozumieniu, bo rolnictwo jest obszarem, który wymaga stabilności. Trwanie gospodarstw i firm przetwórczych jest zależne od warunków ekonomicznych, w tym systemu podatkowego i wielu czynników, które nie mogą się zmieniać, tylko dlatego, że zmienił się rząd i minister. Czy taki pakt jest możliwy przy tak rozchwianej scenie politycznej, ciągłego atakowania, gróźb, deklarowania zemsty? Nikt tu nie jest bez winy – chcę to podkreślić. Ale tłumaczenie, które słyszę nagminnie z ust polityków obecnej koalicji parlamentarnej, nie tylko Tuska i PO, ale także PSL, że my mamy prawo do zemsty związanej z wymianą pracowników instytucji państwowych, ponieważ poprzednicy podobnie czynili, pokazuje, że nikt nie wyciąga wniosków z tego, co się wydarzyło.

Dziś trzeba brać pod uwagę niestabilną sytuację międzynarodową, problem żywności z Ukrainy, politykę Unii Europejskiej, która staje się coraz bardziej antyrolnicza. Formułuje ona inne cele, związane często z opacznie rozumianą ekologią, atakuje rolnictwo oskarżając bałamutnie i niesprawiedliwie o niszczenie przyrody, czy emisję gazów cieplarnianych przez hodowane zwierzęta. Absolutnie nie liczy się natomiast z bezpieczeństwem żywnościowym, które zapewnić może tylko dobre, nowoczesne i wydajne rolnictwo. Dużo będzie zależało od nowego rządu, jednak obawy są realne i uzasadnione, bo przecież do Koalicji Obywatelskiej należą Zieloni, którzy wyraźnie mówią o tym, jak należy ograniczać rolnictwo. Byłoby wskazane, aby taka koalicja obrony wsi i rolnictwa ponad podziałami powstała, ale czy w warunkach polskich jest to możliwe – szczerze wątpię.

Co radziłby pan Czesławowi Siekierskiemu, nowemu szefowi tego resortu?

Cenię Czesława Siekierskiego, znamy się długie lata. Wysoko oceniam jego kwalifikacje. Jest doświadczony w polityce europejskiej, wiem jakie dylematy i problemy będzie musiał rozwiązywać. Jednak, mówię to szczerze i otwarcie, nie mam do końca przekonania, czy będzie miał duże możliwości do samodzielnego kreowania polityki rolnej, bo on i jego formacja wchodzi w skład koalicji złożonej z wielu partii, w tym również Platformy Obywatelskiej, która nigdy nie wykazywała się jakąś szczególną troską o polskie rolnictwo. Mimo tego uważam, że należy wspierać ministra rolnictwa w jego działaniach, także na forum międzynarodowym.

Radziłbym mu, aby w większym stopniu starał się stabilizować warunki ekonomiczne w rolnictwie, bo stabilizacja jest nieporównanie ważniejsza niż chwilowy poziom cen. Szczególnie istotna jest w perspektywie inwestycji w gospodarstwach, dochodów rolniczych, które wymagają często kilku lat inwestowania. Nie godzę się z uzależnianiem rolników od różnych dotacji i obiecywaniem, co niestety, nie słuchając mnie, czyniła poprzednia władza, że państwo dopłaci „do wszystkiego”. Rolnictwo ma się utrzymywać przede wszystkim z produkcji, gospodarności, uczciwej pracy i lokowania tej produkcji na sprawiedliwie ukształtowanym rynku, na którym producent rolny jest szanowany. Nie ulegajmy ułudzie, że wszystko będziemy regulowali za pomocą dotacji, bo są one kwestionowane przez inne grupy społeczne, które zarzucają rolnikom pazerność i osiąganie nieuprawnionych korzyści. Możliwości budżetowe także są ograniczone.

Życzę więc Siekierskiemu, żeby ustabilizował polskie gospodarstwa pod względem ekonomicznym, żeby udało mu się nie dopuścić do zalewu żywnością z Ukrainy, a także większej samodzielności i tego, co radziłbym każdemu ministrowi, bo sam to stosowałem – rozmów z rolnikami, organizacjami i przedsiębiorstwami z tej branży. Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkie rozumy pozjadał. Konsultowanie działań ze środowiskiem rolniczym minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.

Dziękuję za rozmowę.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *