Apel 13 organizacji: Bezpieczeństwo żywnościowe musi być oparte na rolnikach, a nie fabrykach sztucznego mięsa

W liście do ministra Siekierskiego szefowie 13 zwiazków i organizacji rolniczych zwracają uwagę na problem sztucznego mięsa produkowanego w laboratoriach jako zagrożenie dla produkcji rolniczej, bezpieczństwa żywnościowego oraz dobrostanu zwierząt.

UE liderem w zakresie bezpieczeństwa żywności

Autorzy listu zauważają, że Unia Europejska jest światowym liderem w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz dobrostanu zwierząt.

– Europejscy rolnicy przyczyniają się do około 1,3%  PKB, jednak nasze wysiłki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększania samowystarczalności oraz dostarczania obywatelom wysokiej jakości i bezpiecznej żywności są dużo większe  niż mogłyby wskazywać na to suche liczby. Stanowimy kręgosłup gospodarki wiejskiej, która produkuje bezpieczną żywność zgodnie ze  zrównoważonymi praktykami wspieranymi przez Wspólną Politykę Rolną (CAP) oraz chronimy  krajobrazy kulturowe i środowisko – czytamy w liście do szefa MRiRW.

Produkcja mięsa w laboratorium zagrożeniem dla polskiego rolnictwa

Autorzy listu podkreślają, że ich niepokój budzą  praktyki produkcji żywności opartej na hodowli sztucznych komórek w laboratoriach na całym świecie.

– Jednak te praktyki stanowią zagrożenie dla tradycyjnego  rolnictwa i rzeczywistych metod produkcji żywności, które leżą u podstaw europejskiego modelu rolniczego. Te nowe praktyki obejmują produkcję mięsa przy użyciu technologii komórek macierzystych, które wymagają pobrania tkanki od żywych zwierząt.  Rozwój tej nowej produkcji żywności hodowanej w laboratoriach rodzi wiele pytań, które powinny  być poddane szerokiej debacie publicznej. Szereg pytań jest już częściowo uwzględnionych w przepisach Rozporządzenia (UE) nr 2015/2283 w sprawie nowych produktów spożywczych. Te kwestie są istotne dla przyszłego społeczeństwa, które chcemy budować w Europie i dlatego powinny być one częścią odnowionej i szerokiej debaty w UE dotyczącej mięsa hodowanego w laboratoriach – piszą szefowie 13 związków i organizacji rolniczych w apleu do ministra Siekerskiego.

Czy produkcja mięsa w laboratoriach jest etyczna?

Autorzy listu odnosząc się do sprawy produkcji mięsa w laboratoriach poruszają także kwestie etyczne.

– Powinniśmy sobie postawić pytanie, czy biorąc  pod uwagę zakaz używania hormonów przy produkcji mięsa oraz zakaz klonowania zwierząt powinniśmy pozwolić na produkcję mięsa w laboratoriach? Czy produkcję mięsa opartego na komórkach można uznać za bardziej przyjazną? Innym zagadnieniem jest kwestia ekonomiczna. Jak zagwarantować opłacalność hodowli zwierząt i obszarów wiejskich? Rolnictwo to system naczyń powiązanych. Do produkcji mięsa w laboratoriach nie potrzeba zbóż i pasz. Rodzi się pytanie, jak zapewnić bezpieczeństwo i niezależność żywnościową? – pytają szefa MRiRW podpisani pod apalem przedstawiciele 13 rolniczych związków i organizacji.

Praktyki rolnicze na obszarach górskich – trudności 

Ich zdaniem nieunikniona jest również na forum UE i krajowym dyskusja na temat  zrównoważonego rozwoju.

– Jak utrzymać łąki i praktyki rolnicze na obszarach górskich czy innych, gdzie hodowla zwierząt jest jedyną forma użytkowania gleb? Musimy również odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest rzeczywisty ślad węglowy technik produkcji mięsa hodowanego w laboratoriach? Poruszone powinny zostać również kwestie społeczne oraz zdrowotne: czy mięso pochodzące z laboratorium nie spowoduje braku możliwości dostępu konsumentów do prawdziwego mięsa,  zwłaszcza tych mniej zamożnych? Jak zagwarantować bezpieczeństwo technologii komórek macierzystych, aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia konsumentów? Czy posiadamy wystarczającą wiedzę w tym zakresie? – pytają rolnicy ministra Siekierskiego w swoim liście.

Czy produkcja mięsa w laboratorium to część rolnictwa?

Ich zdaniem odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania powinny prowadzić do oceny potencjalnych ryzyk związanych z tymi produktami. Proszą więc szefa MRiRW  o zajęcie stanowiska w tej sprawie i poparcie działań mających na celu szersze podejście do produkcji mięsa produkowanego w laboratoriach.

– W naszej opinii konieczne jest  przejrzyste, oparte na nauce i wszechstronne podejście do oceny rozwoju produkcji sztucznego mięsa. Bezsprzecznie należy stwierdzić, że sztuczne mięso wyprodukowane w laboratoriach nie ma nic wspólnego z rolnictwem i jest zagrożeniem dla milionów gospodarstw  rolnych oraz bezpieczeństwa żywnościowego – czytamy w zakończeniu listu.

Pod apelem podpisali się:

 • Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych 
 • Marian Sikora, Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych 
 • Tomasz Obszański, Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Rolniczych 
 • Dariusz Goszczyński, Prezes Krajowej Izby Drobiarstwa Izba Gospodarcza  
 • Andrzej Kabat, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 
 • Aleksander Dargiewicz Prezes  Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG 
 • Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Rolnej
 • Jerzy Wierzbicki, Prezes  Polskiego Zrzeszenia Bydła Mięsnego 
 • Jacek Zarzecki, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego 
 • Witold Choiński, Prezes Zarządu Związku  Polskie Mięso
 • Tomasz Parzybut, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rzeźników  i Wędliniarzy RP
 • Paweł Podstawka, Przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj,
 • Łukasz Pergoł, Prezes Partii Twiterowych Rolników 

Nazwy mięsne

Zakaz mięsnych nazw dla roślinnych zamienników. Mocne żądania organizacji rolniczych

oprac. Bartłomiej Czekała

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *