Agregat Kverneland Pudama pozwala na precyzyjny siew nasion i nawozu. Do 25 proc. oszczędności

Agregat Pudama pozwala na wysiew nasion wraz z precyzyjnym podaniem granuli nawozowych

Firma gamę modeli siewników precyzyjnych z punktowym nawożeniem rozszerzyła o modele ze składaną ramą Optima F. Pudama oznacza systematyczną, punktową aplikację nawozu podczas siewu kukurydzy. Umożliwia precyzyjny siew kukurydzy dzięki zsynchronizowanemu umieszczeniu nawozu startowego dokładnie obok nasion kukurydzy, tam, gdzie jest to potrzebne.

System Pudama pozwala na zaoszczędzić co najmniej 25 proc. nawozu

Dzięki tej technologii naukowcy z TH Cologne, Instytutu Technologii Maszyn Budowlanych i Rolniczych w Kolonii, udowodnili, że dzięki systemowi Pudama, można zaoszczędzić co najmniej 25% nawozu startowego w porównaniu z konwencjonalnym nawożeniem, przy zachowaniu potencjału plonowania. Technologia Pudama została po raz pierwszy zastosowana w ciąganym siewniku Optima TFprofi. Kverneland rozszerzył ofertę i zastosował ją w zawieszanym, składanym siewniku Optima F w połączeniu z przednim zbiornikiem f-drill.

Rozwiązanie Pudama zostało stworzone z myślą o siewie kukurydzy. Pozwala na punktowy wysiew nawozu

FOTO:

Maszyna posiada mocną ramę składaną hydraulicznie o szerokości 6 m z możliwością zamontowania maksymalnie 12 sekcji SX. Siewnik posiada system szybkiego składania i może być garażowany w pozycji transportowej. Rozwiązanie to ma być przyjazne dla operatora i pozwala zaoszczędzić czas na obsługę maszyny.

Prezentowana w Hanowerze Pudama na Optima F dostępna jest w limitowanej serii zero w sezonie sprzedażowym 2024 r.

Kverneland uzupełnił także ofertę w segmencie maszyn uprawowych

Wprowadził nową składaną szynę redlic, f-drill CB F, która tworzy kombinację siewną wraz z nowymi modelami brony wirnikowej Rotago F i przednim zbiornikiem f-drill.

Zestaw został opracowany z myślą o redukcji nakładów ponoszonych podczas uprawy. Jego zadaniem jest zmniejszenie wpływu na glebę i środowisko, dzięki mniejszej liczbie przejazdów, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich plonów dzięki jak najdokładniejszemu umieszczeniu nasion i nawozu.

Granule nawozowe dzięki systemowi Pudama wysiewane są synchronicznie obok nasion kukurydzy, czyli tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Wysiew nawozu między ziarniakami został ograniczony

FOTO:

Kverneland f-drill CB dostępny jest w szerokościach roboczych od 4 do 6 m. Redlice CX-II lub CX-II z podwójnym wlotem są przykręcane do belki, aby umożliwić różne odległości siewu. Szynę redlic można zamówić w wersji 12,5 cm oraz 25 cm, aby dostosować ją do indywidualnego systemu uprawy.

Elastyczne i indywidualne ustawienie głębokości każdej redlicy CX-II pozwala na różną głębokość siewu, nawet w obrębie jednej szerokości roboczej. Jest to niezwykle ważne w przypadku siewu dwóch różnych gatunków roślin w jednym przejeździe, na przykład rzepaku na małej głębokości i roślin towarzyszących, takich jak fasola, na większej.

Kverneland wprowadził szynę redlic, f-drill CB F, która tworzy kombinację siewną z nową broną wirnikową Rotago F i przednim zbiornikiem f-drill

FOTO:

Tomasz Ślęzak

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *