500 mln zł dotacji na „Energię dla wsi”. Na co rolnicy mogą wydać te pieniądze?

Czym jest “Energia dla wsi”? 

Program “Energia dla wsi” powstał przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Oba resorty połączyły siły, by promować odnawialne źródła energii na wsi i zachęcać rolników do inwestowania w nie. Dzięki temu będą oni mogli obniżyć koszty zużycia energii w gospodarstwach i zbliżyć się do samowystarczalności energetycznej. W programie przewidziano przede wszystkim wsparcie finansowe dla zainteresowanych mieszkańców wsi, ale nie mniej ważną jego częścią jest planowane uproszczenie procedur, związanych z powstawaniem odnawialnych źródeł energii na wsi. 

Na co można dostać pieniądze w programie “Energia dla wsi”? 

W ramach programu “Energia dla wsi” można ubiegać się o wsparcie finansowe na wybudowanie w gospodarstwie odnawialnych źródeł energii, w tym: 

  • instalacji fotowoltaicznej, 
  • biogazowni, 
  • wiatraków, 
  • małej elektrowni wodnej. 

“Energia dla wsi”: na jakie dofinansowanie może liczyć rolnik? 

Program oferuje dwa typy wsparcia: pożyczkę oraz dotację. Dla biogazowni i elektrowni wodnych można starać się o dotację w wysokości nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 20 mln zł. Z kolei pożyczka może pokryć nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych, ale nie więcej niż 25 mln zł. 

W jakie OZE chcą inwestować rolnicy? 

Okazało się, że program “Energia dla wsi” spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony rolników. Jak informuje MRiRW, do tej pory złożono 139 wniosków, z czego o dotacje ubiega się 74 podmioty, a o pożyczki 65. Łączna kwota dotacji, o którą w tej chwili ubiegają się rolnicy, to ponad 350 mln zł, z kolei łączna kwota pożyczek opiewa na ponad 230 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszą się biogazownie. 90 proc. złożonych wniosków dotyczy budowy biogazowni o mocy od 0,015 MW do 0,99 MW. 

Ministerstwo Rolnictwa zwiększa pulę na “Energię dla wsi”. O ile? 

W związku z dużym zainteresowaniem wsparciem, które jest udzielane rolnikom w ramach programu “Energia dla wsi”, MRiRW zdecydowało się zwiększyć pulę finansową tego przedsięwzięcia. Początkowo na pierwszy nabór przeznaczono 100 mln zł. Teraz MRiRW powiększyło ją do 500 mln zł. Budżet całego programu wynosi 1 mld zł, jednak minister klimatu Anna Moskwa zapowiedziała, że w razie potrzeby pula będzie zwiększona. 

Do kiedy można składać wnioski w programie “Energia dla wsi”? 

Nabór wniosków w programie “Energia dla wsi” rozpoczął się 25 stycznia. Dokumenty można składać do 15 grudnia lub do momentu wyczerpania przeznaczonych środków. Wnioski są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną i należy je przesyłać przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”).

 

źródło: MRiRW

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *