350 gospodarstw poszkodowanych przez nawałnicę i trąbę powietrzną. „Nawet 90 proc. strat”

Potężne nawałnice i wichury uszkodziły uprawy. „Nawet 90 proc. strat”

Pod koniec sierpnia przez Małopolskę przeszedł potężny front burzowy. Nawałnice i trąby powietrzne wyrządziły ogromne szkody: zniszczyły wiele budynków i upraw.

Szczególnie dramatyczne skutki odnotowali sadownicy Spółdzielni Ogrodniczej Grodzisko w Raciechowicach. Potężna wichura dosłownie położyła ich sady. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Według Stowarzyszenia Integrowanej Produkcji Owoców „Podkarpacie” uszkodzeniu uległo w zależności od ustawienia rzędów drzew od 50 proc. do nawet 90 proc. owoców!

– Dużo jest uszkodzeń otwartych na jabłkach, ale większość stanowią obicia od kilku nawet do kilkudziesięciu na owocu. Tak duże gradobicie uniemożliwia łatwość przeprowadzenia zbiorów, gdyż owoce z pozornie „niedobitej strony” trzeba będzie oglądać „dwukrotnie”. Procesy gnilne uszkodzonych owoców już się rozpoczynają, więc te owoce jak najszybciej będzie trzeba usunąć z sadów. Pozostałe owoce należy zabezpieczyć stosując ochronę chemiczną – informowało pod koniec sierpnia Stowarzyszenie.

Ponad 350 poszkodowanych gospodarstw w woj. małopolskim

Dziś skutki tych nawałnic szacowane są przez specjalne komisje. Jak wyjaśnia portalowi Topagrar.pl Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, do 5 września do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zgłosiło się ponad 350 poszkodowanych gospodarstw. Są one z terenu 8 gmin: Korzenna, Bobowa, Łużna, Chełmiec, Podegrodzie, Łukowica, Jodłownik oraz Raciechowice.

– Najwięcej poszkodowanych gospodarstw wystąpiło w gminach Korzenna (straty głównie w uprawach zbóż) oraz Raciechowice, Jodłownik i Łukowica (straty głównie w sadach). Ponadto, wystąpienie powodzi zgłoszone zostało w 2 gospodarstwach położonych w gminie Proszowice, a suszy w 2 gospodarstwach w gminie Raciechowice – wyjaśnia MODR.

Ośrodek zaznacza, że uszkodzone przez grad owoce nie nadają się na sprzedaż na zaopatrzenie świeżego rynku.

– Owoce te stanowią co najmniej towar niskiej klasy, a w wielu przypadkach zostaje on wykorzystany na cele przetwórcze – komentują sytuację w województwie eksperci Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Minister Telus obiecał pomoc poszkodowanym rolnikom

Do poszkodowanych sadowników przyjechał sam minister rolnictwa Robert Telus. Na początku września złożył wizytę w uszkodzonym sadzie Państwa Majka w miejscowości Zegartowice, w gminie Raciechowice.

Poinformował wtedy, że zarządził natychmiastowe szacowanie szkód w tym regionie. Obiecał też pomoc.

Jaka pomoc dla rolników poszkodowanych przez nawałnice?

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wymienia dostępne formy pomocy dla poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Są to:

  • kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania ARiMR
  • udzielenie KRUS pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i  rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
  • zastosowanie przez KOWR odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a  także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy;
  • udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym.
  • ubieganie się o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” PROW 2014 – 2020.

Być może ministerstwo rolnictwa zdecyduje o udzieleniu większego wsparcia dla poszkodowanych rolników z Małopolski. Dwa lata temu w podobnym przypadku po wystąpieniu nawałnicy małopolscy rolnicy otrzymali pomoc w wysokości 500-1000 zł do hektara zniszczonych upraw w zależności od skali strat. Wsparcia udzieliła ARiMR.

Kamila Szałaj, na podst. Topagrar.pl

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *